• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium polimerowe

Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 25
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
W laboratorium odbywają się zajęcia laboratoryjne w wymiarze 30 godzin (semestr zimowy) do wykładu prowadzonego przez prof. W.Łużnego pt. „Fizyka miękkiej materii” (studia 2. stopnia, specjalność: fizyka ciała stałego)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium zajmuje się badaniami własności elektrycznych, optycznych liniowych i nieliniowych cienkich warstw polimerowych.
Możliwości badawcze to:
- pomiar przewodnictwa elektrycznego w zakresie 6-300K
- pomiar fotoluminescencji w zakresie 8.5-300K
- pomiar kinetyki zmian absorpcji/fotoluminescencji w funkcji czasu (najkrótszy czas repetycji to 32 ms, szerokość widmo mierzone w zakresie 350-700nm).
- badanie własności optycznych nieliniowych metodą elektro-optycznego efektu Kerr’a i efektu Pockels’a.
Ponadto istnieje możliwość nanoszenia prototypowo cienkich warstw polimerowych z roztworu metodą spin-coatingu oraz próżniowego napylania metalowych elektrod o kontrolowanej grubości.
Oferta usługowa:
Laboratorium może wykonywać wiele nietypowych badań w zakresie podanych możliwości pomiarowych, gdyż istnieje możliwość szerokiej modyfikacji aparatury celem sprostania oczekiwaniom zleceniodawcy.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
Dr Jacek Nizioł, e-mail: niziol@novell.ftj.agh.edu.pl
Tel. 012 617 41 58

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza