• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium radiochemiczne


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
CII
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 80
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 40
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Fizyka Medyczna , III rok, WFiIS
Fizyka Jądrowa, IV rok, WFiIS
IV rok UJ (studenci chemii)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium radiochemiczne jest pracownią izotopową otwartych źródeł promieniotwórczych klasy II. Oprócz zajęć dydaktycznych istnieje możliwość wykonywania badań z zastosowaniem znaczników promieniotwórczych, np. badania dyfuzji metali w stalach i tlenkach.
Oferta usługowa:
Badania z zastosowaniem znaczników promieniotwórczych.
Dodatkowe informacje:
W pracowni przygotowywane są próbki do pomiarów zawartości uranu i radu w wodach naturalnych. Te prace prowadzone są w ciągu całego roku akademickiego.
Osoba kontaktowa:
Joanna Dudała / dudala@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza