• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium spektrometrii mas


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 1
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Fizyka techniczna III rok WFiIS (3 grupy po 4-5 osób)
Inżynieria Środowiska IV rok GiG (3 grupy 10-15 osobowe)
Prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Skład izotopowy tlenu w wodzie (δ18O): ± 0,1 ‰
Skład izotopowy wodoru w wodzie (δ²H): ± 1,0 ‰
Skład izotopowy węgla w węglanach (δ¹³C): ± 0,1 ‰
Skład izotopowy tlenu w węglanach (δ18O): ± 0,1 ‰
Skład izotopowy węgla w rozpuszczonych węglanach: (δ¹³C) ± 0,2 ‰
Skład izotopowy węgla w gazowym CO2 (δ¹³3C): ± 0,1 ‰
Skład izotopowy azotu w azocie gazowym (δ15N): ±0,1 ‰
Pomiary składu izotopowego wód silnie mineralizowanych i nasyconych solanek (σδ18O = ± 0,5‰, σδ²H = ± 5 ‰)
Oferta usługowa:
- badania składu izotopowego wód słodkich oraz solanek
- badania składu izotopowego węglanów
- badania składu izotopowego azotanów
- badania składu izotopowego gazowego CO2
Osoba kontaktowa:
Halina Mróz, tel. 012 617 30 10, mroz@novell.ftj.agh.edu.pl
Zbigniew Gorczyca, tel. 012 617 30 10, gorczyca@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza