• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium dozymetrii promieniowania jonizującego i dozymetrii promieniowania niejonizującego


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Dozymetria termoluminescencyjna z wykorzystaniem detektorów typu MTS i MCP wykorzystywanych w dozymetrii indywidualnej oraz pomiarach środowiskowych.
Pomiary stężenia radonu. Pomiary widm optycznych wybranych substancji.

Dodatkowe informacje:
Aparatura :
1 Czytnik laboratoryjny TL i sprzężony z nim komputer IBM PC
Układ umożliwia pomiar dawkomierzy termoluminescencyjnych TLD w trybie READER i ANALYSER.
2 Zestaw do pomiaru radonu
W skład zestawu wchodzi komplet komór scyntylacyjnych wraz z głowicą pomiarową typu GF-11, instalacja gazowa do sporządzania wzorców stężenia radonu, przelicznik impulsów i rotacyjna pompa próżniowa.
3 Spektrofotometr Spekol 11
Urządzenie umożliwia pomiar ekstynkcji, transmitancji, fluorescencji.

Osoba kontaktowa:
Kierownik laboratorium – Prof. dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska, tel. 617-30-02, radwanska@novell.ftj.agh.edu.pl
Osoba odpowiedzialna – Dr inż. Aleksandra Jung, tel. 617-41-55, jung@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza