• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium przygotowania próbek

Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
D11, p. 214
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomieszczenie służy do przygotowywania próbek środowiskowych do analiz - umożliwia obróbkę próbek ciekłych i stałych, m.in. suszenie, frakcjonowanie, wirowanie, destylowanie, karbonizację. Laboratorium służy także do przechowywania odczynników chemicznych i próbek analitycznych.
Dodatkowe informacje:
Na wyposażeniu znajduje się sprzęt laboratoryjny do przygotowania próbek, tj:- 2 mineralizatory mikrofalowe Plazmatronika przeznaczone do rozkładu próbek na drodze chemicznej, metodą mokrą, w naczyniach zamkniętych, pod zwiększonym ciśnieniem. Proces rozkładu wspomagany jest energią mikrofal. Mikrofale pochłaniane są przez polarne rozpuszczalniki (zwykle stęż. kwasy) w wyniku czego podniesiona zostaje ich temperatura, co z kolei powoduje wzrost ciśnienia i szybkie roztworzenie/ mineralizację próbki. Otrzymany materiał poddaje się analizie ilościowej lub jakościowej, w chemicznych lub fizykochemicznych metodach analizy.- laboratoryjny piec muflowy typu PLM 7/2,5 (temperatura maks. 1150°C). Rodzaj sterowania piecem umożliwia zaplanowanie czasu dochodzenia pieca do zadanej temperatury, czasu wygrzewania próbki, czasu studzenia pieca i wyłączenia aparatury po skończonej pracy.- liofilizator Alpha 1-4 LDPonadto w laboratorium znajdują się: wirówka, szafa wentylowana na odczynniki, filtrowane stanowisko do przygotowania odczynników, destylarka i redestylarka do wody, myjka ultradźwiekowa, waga techniczna i analityczna, wstrząsarka laboratoryjna LPzE-2e z sitami do analizy ziarnowej w zakresie 50-2000 µm, suszarka komorowa, 2 komory chłodnicze, zmywarka do naczyń i 2 wytrząsarki.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Jerzy Górecki (22-93), gorecki@agh.edu.pl
Dr inż. Mariusz Macherzyński (22-93), macherzy@agh.edu.pl
Dr inż. Katarzyna Styszko (20-32), styszko@agh.edu.pl
Dr inż. Katarzyna Nosek (21-76), katarzyna.nosek@agh.edu.pl
Prof. dr hab. Janusz Gołaś (22-49), jgolas@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza