• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium fizyki powierzchni i nanostruktur


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
CI
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Wytwarzanie i charakteryzacja strukturalna oraz magnetyczna epitaksjalnych nanostruktur na tlenkowych i metalicznych podłożach monokrystalicznych
Osoba kontaktowa:
prof. Józef Korecki, 012 617 2911, korecki@agh.edu.pl
dr Tomasz Ślęzak, 012 617 3583, slezak@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza