• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium pomiarowe specjalizowanych układów scalonych i detektorów półprzewodnikowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
D10, D11
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Wyposażenie laboratorium umożliwia testowanie prototypowych specjalizowanych układów scalonych i detektorów półprzewodnikowych. Kluczowymi elementy wyposażenia stanowią: stacja do pomiaru struktur półprzewodnikowych przy użyciu kontaktów igłowych, urządzenie do wykonywania połączeń elektrycznych techniką ”wire bonding”, analizator parametrów przyrządów półprzewodnikowych, analizator obwodów i widma, miernik pojemności. Urządzenia te umożliwiają pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych w zakresie od 100 fA, pomiary pojemności w zakresie od 10 fF oraz pomiary szumów w zakresie od 10 Hz do 500 MHz. Laboratorium jest wyposażone w dodatkowe urządzenia: zasilacze, generatory, oscyloskopy cyfrowe i systemy do automatyzacji pomiarów oparte na standardach GPIB i LabView oraz VME.
Oferta usługowa:
brak
Osoba kontaktowa:
Władysław Dąbrowski
Tel. 012 617 2959
E-mail: W.Dabrowski@ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza