• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia neutronowych metod pomiarowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1.Pomiary makroskopowego przekroju czynnego materiałów na absorpcję neutronów
termicznych.
2. Pomiary zawartości wodoru w ciałach stałych i cieczach.
3. Oznaczanie równoważnika borowego zanieczyszczeń grafitów.

Oferta usługowa:
Oferta dotyczy wykonania usług lub współpracy w zakresie badań dotyczących:
• Kontroli czystości grafitów
• Pomiarów parametrów neutronowych skał wspomagających interpretację profilowań odwiertów
• Kontroli komponentów betonów na osłony przed neutronami (np. osłony reaktorów jądrowych)
• Oznaczania wodoru w różnych materiałach
Dodatkowe informacje:
Aparatura :
1 Źródła neutronów
W pracowni są używane źródła neutronów 252Cf o wydajności do
2,3 x 107 neutronów/s
2 Detektory neutronów termicznych
Miniaturowe liczniki proporcjonalne wypełnione BF3.
3 Modułowe zestawy elektroniczne
Zestaw elektroniczne do współpracy z detektorami neutronów

Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft, tel.: 012 617 41 53, e-mail: kreft@novell.ftj.agh.edu.pl
dr Andrzej Bolewski, tel. 012 617 30-06, email: bolewski@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza