• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium dynamiki procesów sorpcyjnych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 4
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 14
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Prace magisterskie z zakresu dynamiki procesów sorpcyjnych dotyczące zagadnień inżynieryjno technicznych, oraz praktyki dyplomowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania dynamiki adsorpcji w złożu z ograniczoną fluidyzacją, stałym i PSA; badania krzywych wyjścia, badania hydrodynamiki, wymiany masy i ciepła w procesie adsorpcji; badania z zakresu technologii i sterowania procesem; badania o charakterze aplikacyjnym i podstawowym.
Oferta usługowa:
Testowanie próbek adsorbentów w warunkach dynamicznych
Dodatkowe informacje:
Położenie laboratorium: paw. A4, V p., pok. 520
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Piotr Zabierowski, zabierow@agh.edu.pl,
(dr M. R. Bałys, balys@agh.edu.pl)
Kierownik Laboratorium:
dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH, Tel. + 48 12 617 21 41, mobile: + 48 885 985 217
E-mail: katarzyna.zarebska@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza