• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium technik pyłowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 3
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 14
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Prace dyplomowe – V rok oraz praktyki dyplomowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Analiza sitowa materiałów rozdrobnionych. Pomiar gęstości pozornej drobnodyspersyjnych materiałów porowatych. Pomiar standardowych właściwości materiałów drobnodyspersyjnych
Oferta usługowa:
Charakterystyka materiałów drobnodyspersyjnych
Dodatkowe informacje:
Położenie laboratorium: paw. A4, V p., pok. 521
Osoba kontaktowa:
dr inż. Elżbieta Vogt,
Tel.: (012) 617 44-60,
E-mail: vogt@agh.edu.pl
Kierownik Laboratorium:
dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH, Tel. + 48 12 617 21 41, mobile: + 48 885 985 217
E-mail: katarzyna.zarebska@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza