• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium sorpcyjne oceny struktury porowatej ciał stałych zgodnie z wymaganiami IUPAC oraz PN

Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Automatyczna aparatura do badań adsorpcyjnych (cykli adsorpcji i desorpcji), sterowana poprzez interfejs ERBACARD i program komputerowy Milestone. Zakres ciśnień pracy 0-1000 Torr. Standardowo realizuje pomiary w temp. 77 K (temp. ciekłego azotu). Gazy adsorbowane N2, Ar, Kr, CO2, H2. Aparatura zawiera dodatkowo układ do badań kilku próbek równocześnie (Multisampler)
Oferta usługowa:
Wyznaczanie izoterm adsorpcji i desorpcji gazów. Określanie struktury porowatych ciał stałych w zakresie mikro- i mezoporów, obliczanie m.in. ich objętości, powierzchni właściwej, rozkładów objętości w funkcji wymiarów porów.
Dodatkowe informacje:
Położenie laboratorium: paw. A4, IV p., pok. 413
Osoba kontaktowa:
Kontakt: mgr inż. Jakub Szczurowski, Tel.+48 12 617 20 78,
E-mail: szczurow@agh.edu.pl;
Kierownik laboratorium:
dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH, Tel. + 48 12 617 21 41, mobile: + 48 885 985 217
E-mail: katarzyna.zarebska@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza