• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia adsorpcyjna

Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 6
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zapoznanie studentów z aparaturą do badań sorpcyjnych, prowadzenie badań w trakcie praktyk dyplomowych i prac badawczych wykonywanych przez doktorantów. Kierunek: technologia chemiczna, V rok studiów jednolitych, II rok studiów II-go stopnia (magisterskie) na WEiP AGH
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Prowadzenie badań właściwości adsorpcyjnych ciał stałych w odniesieniu do ciekłych i gazowych adsorbatów, prowadzenie pomiarów kinetyki adsorpcji, wyznaczanie wybranych parametrów tekstury substancji porowatych (objętość porów, powierzchnia właściwa, gęstość rzeczywista)
Oferta usługowa:
Możliwość wykonania badań sorpcyjnych (wyznaczenie izoterm adsorpcji, kinetyki adsorpcji), możliwość wyznaczenia wybranych parametrów teksturalnych (objętość porów, powierzchnia właściwa, porowatość)
Dodatkowe informacje:
Położenie laboratorium: paw. A4, IV p., pok. 418
Osoba kontaktowa:
Kierownik Laboratorium:
dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH, Tel. + 48 12 617 21 41, mobile: + 48 885 985 217
E-mail: katarzyna.zarebska@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza