• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium procesów fluidalnych i wysokotemperaturowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 3
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 7
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Prace magisterskie i dyplomowe z zakresu aktywacji fizycznej fluidalnej, chemicznej wysokotemperaturowej, a także badania nad niejednorodnością radialną adsorbentów węglowych, oraz praktyki dyplomowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania nad procesami aktywacji materiałów węglowych, różnego pochodzenia w warstwie fluidalnej oraz w złożu stałym za pomocą aktywatorów chemicznych. Ocena struktury porowatej, charakteru powierzchni oraz stopnia przereagowania w obrębie ziaren adsorbentów i katalizatorów węglowych.
Oferta usługowa:
Ocena niejednorodności w obrębie ziaren adsorbentów i katalizatorów węglowych. Badania nad aktywacją pylistych i ziarnistych materiałów węglowych
Dodatkowe informacje:
Położenie laboratorium: paw. A4, V p., pok. 523
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Piotr Zabierowski, zabierow@agh.edu.pl,
Kierownik Laboratorium:
dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH, Tel. + 48 12 617 21 41, mobile: + 48 885 985 217
E-mail: katarzyna.zarebska@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza