• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium technologii specjalnych (607, 607a)


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 50
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
- wykłady i ćwiczenia dla grup do 15 osób (przedmiot „Analiza wad odlewów”),
- wykłady dla sekcji z przedmiotu „Technologia Form Odlewniczych”
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Badanie właściwości piasków i mas formierskich,
2. Badanie mikroskopowe struktury metali i materiałów ziarnistych
3. Badanie chropowatości odlewów
Oferta usługowa:
- badania właściwości mechanicznych i technologicznych mas formierskich,
- badania struktury i właściwości mechanicznych stopów odlewniczych.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. J. Mocek – tel. 27-68
Dr hab. inż. J. Zych – tel. 27-51

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza