• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium technik formowania (61)


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Odlewnictwa
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
D8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 14
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 40
Działalność dydaktyczna i naukowa:
1. Metalurgia i odlewnictwo ogólne
2. Technologia form odlewniczych
Oferta usługowa:
- optymalizacja technologii form odlewniczych,
- badanie chropowatości odlewów,
- obróbka cieplna materiałów formierskich
Osoba kontaktowa:
Dr inż. W. Jankowski – tel 27-69
Dr inż. J. Mocek – tel. 27-68

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza