• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Fizyki Materiałów Funkcjonalych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
D-10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 0
Średnia liczba studentów/rok: 0
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 0
Możliwości badawcze/pomiarowe:
synteza materiałów metalicznych, tlenkowych, polikrystalicznych, monokrystalicznych, synteza w łuku elektrycznym, w piecu indukcyjnym, analiza rentgenowska materiałów, orientacja monokryształów, metoda Laue promieni zwrotnych, pomiar oporności elektrycznej w szerokim zakresie temperatur, pomiar sił termoelektrycznych w szerokim zakresie temperatur, pomiar magnetostrykcji, pomiar efektu magnetoelektrycznego
Oferta usługowa:
współpraca dot. syntezy materiałów, analizy rentgenowskiej, pomiarów wielkości fizycznych, budowy aparatury wg. uzgodnień
Dodatkowe informacje:
Laboratorium posiada również niezbędne drobne wyposażenie aparaturowe i narzędziowe typu: piły do precyzyjnego cięcia, spawarka punktowa, zgrzewarka, myjka ultradźwiękowa, mikroskop, przyrządy do pomiaru temperatury, pompy próżniowe, piece rurowe, itp.
Osoba kontaktowa:
prof. Jarosław Pszczoła
tel. 012-617-29-90
email: pszczola@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza