• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Bioenergetyki


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki
U5
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 0
Średnia liczba studentów/rok: 20
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza