• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium analiz chemicznych i promieniotwórczości w środowisku


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
A4, IVp., p. 426
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 12
Średnia liczba studentów/rok: 300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 21
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia dla studentów Technologii Chemicznej I oraz II stopnia z WEiP,
zajęcia dla studentów II stopnia z WIMiC.

Prowadzone przedmioty: m. in. Chemia jądrowa z radiochemią, Radioaktywność w środowisku, Gospodarka paliwami jądrowymi, Analityka radiochemiczna
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Oznaczanie aktywności radionuklidów naturalnych i sztucznych zarówno gamma jak i alfa promieniotwórczych w próbkach środowiskowych (w glebach, osadach dennych, wybranych roślinach i minerałach). Określanie szybkości sedymentacji przy zastosowaniu metody ołowiowej. Datowanie osadów dennych przy zastosowaniu metody ołowiowej i cezowej. Otrzymywanie selektywnych sorbentów kompozytowych na bazie trudno rozpuszczalnych heksacyjanożelazianów dwuwartościowych metali przejściowych.
Oferta usługowa:
Określenie aktywności gamma i alfa izotopów w próbkach środowiskowych oraz minerałach stosowanych w energetyce. Datowanie osadów dennych. Otrzymywanie kompozytowych sorbentów.
Osoba kontaktowa:
dr hab. Barbara Kubica (57-41)

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza