• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia symulacji i modelowania komputerowego


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 6
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Prace dyplomowe (doktorskie, magisterskie i inżynierskie) z zakresu modelowania procesowego oraz LCA.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Stacje robocze z zainstalowanymi zaawansowanymi narzędziami programistycznymi do modelowania procesowego i oceny cyklu życia:
CHEMCAD – Chemstations, Inc
AspenONE - AspenAdsorption - Aspen Technology, Inc.
gProms - Process Systems Enterprise (PSE)
SimaPro - PRé Sustainability
Oferta usługowa:
Prace studialne z zakresu LCA dotyczące oceny wyrobów pod kątem ich wpływu na środowisko w cyklu ich życia (efekty zużycia zasobów, obniżenie obciążeń środowiska).
Modelowanie i symulacja nowatorskich rozwiązań procesowych z zakresu inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów adsorpcyjnych.
Dodatkowe informacje:
Położenie laboratorium: paw. A4, IV p., pok. 424b
Osoba kontaktowa:
Kontakt: mgr inż. Jakub Szczurowski, Tel.+48 12 617 20 78,
E-mail: szczurow@agh.edu.pl;
Kierownik laboratorium:
dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH, Tel. + 48 12 617 21 41, mobile: + 48 885 985 217
E-mail: katarzyna.zarebska@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza