• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia fizykochemii materiałów adsorpcyjnych

Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 12
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
W laboratorium realizowane są praktyki dyplomowe studentów oraz prowadzone badania przez dyplomantów i doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw. W pracowni prowadzone są również badania na potrzeby Koła Naukowego INDYGO.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pracownia dysponuje oryginalną aparaturą do pomiarów izoterm sorpcji/desorpcji gazów w szerokim zakresie ciśnienia i temperatury metodą objętościową. Posiada precyzyjną mikrowagę sorpcyjną Sartorius do wyznaczania izoterm adsorpcji gazów i par.
Laboratorium dysponuje również oryginalnym stanowiskiem do pomiarów kinetyk sorpcyjno-dylatometrycznych. Na wyposażeniu znajdują się również reaktor mikrofalowy, dezintegrator ultradźwiękowy oraz liofilizator ALPHA 1-2 LDplus.
Oferta usługowa:
Istnieje możliwość wykonania pomiarów oraz podjęcie szerszej współpracy w tematyce badań sorpcyjnych na ciałach stałych w zakresie podwyższonego ciśnienia.
Dodatkowe informacje:
Położenie laboratorium: paw. A4, IV p., pok. 420
Osoba kontaktowa:
dr inż. Paweł Baran,
Tel: (012) 617 20 79
E-mail: baranp@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza