• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium komputeryzacji pomiarów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
CII
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 160
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 16
Kierunki studiów:
Fizyka techniczna, Informatyka stosowana – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Energetyka – Międzywydziałowa Szkoła Energetyki
Osoba kontaktowa:
Jan Żukrowski
C1 p. 218
Email: zukrow@uci.agh.edu.pl
Tel.: 012 617 2588


All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza