• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium fizyki ciała stałego

Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
CII
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 50
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Kierunki studiów:
1) Fizyka Ciała Stałego IV rok; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – 2 grupy po ok. 12 osób.
2) Fizyka medyczna III rok; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – ok.40 osób (ćwiczenia pokazowe)
Dodatkowe informacje:
Celem zajęć prowadzonych na pracowni jest zaznajomienie studentów z wybranymi technikami eksperymentalnymi fizyki ciała stałego. Udział w zajęciach na pracowni umożliwia zapoznanie się z metodyką pomiarów podstawowych wielkości fizycznych charakteryzujących ciała stałe. W trakcie zajęć studenci rozszerzają wiadomości wyniesione z wykładów z zakresu fizyki ciała stałego. W ramach każdego ćwiczenia przeprowadza się analizę numeryczną danych pomiarowych w oparciu o odpowiednie modele fizyczne, co pozwala na ich lepsze zrozumienie. Podczas zajęć na pracowni kładzie się szczególny nacisk na profesjonalną prezentację wyników zarówno w formie graficznej jak i numerycznej, co ma pomóc studentom w przedstawianiu wyników własnej pracy naukowej.

Laboratorium Fizyki Ciała Stałego otwarte jest na studentów z innych wydziałów i uczelni, na których prowadzone są wykłady z podstaw fizyki materii skondensowanej. Zaleca się, aby zajęcia odbywały się równolegle, bądź w następnym semestrze po wykładzie kursowym. Zazwyczaj jest to 3 lub 4 rok studiów. W zależności od wyboru ćwiczeń oraz ich wariantów można utworzyć bloki 15/30/45 godzinne, w trakcie których studenci wykonują od 4 do 10 ćwiczeń. Czas przewidziany na wykonanie jednego ćwiczenia wynosi 3 do 4 godz. lekcyjnych. Na wybrane zajęcia student przygotowuje teoretyczną część sprawozdania. W ramach zajęć prowadzona jest praca eksperymentalna oraz dyskusja zagadnień teoretycznych i metod opracowywania wyników z prowadzącym. Po zakończeniu pracy laboratoryjnej studenci opracowują otrzymane wyniki i składają sprawozdanie na następnych zajęciach. Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie ocen za sprawozdania oraz oceny za przygotowanie studenta do zajęć.
Osoba kontaktowa:
dr Łukasz Gondek; tel: 2904; email: lgondek@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza