• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium chromatografii gazowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 50
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 1
Działalność dydaktyczna i naukowa:
1. Fizyka techniczna III rok WFiIS (3 grupy po 4-5 osób)
2. Inżynieria Środowiska IV rok GiG (3 grupy 10-15 osobowe)
3. Prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary stężeń gazów śladowych w powietrzu. Możliwe są analizy w szerokim zakresie stężeń następujących gazów: CO2 (± 0,1 ppm), CH4 (± 5 ppb), CO (±10 ppb), H2 (±5 ppb), SF6 (±0,1 ppt), N2O (±10 ppb), SF5CF3 (±0,01 ppt). Liczby w nawiasach odnoszą się do precyzji pomiaru.
Oferta usługowa:
Pomiary stężeń gazów cieplarnianych w dowolnych próbkach gazowych w szerokim zakresie stężeń
Dodatkowe informacje:
Średnie obciążenie godzinowe badaniami naukowymi w tygodniu : 180
(pomiary ciągłe)
Osoba kontaktowa:
Dr Jarosław Nęcki/ necki@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza