Licencje i oprogramowanie ogólnouczelniane

Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH realizuje centralne zakupy ogólnouczelnianych licencji oprogramowania wykorzystywanego dla celów dydaktycznych, badawczych oraz organizacyjnych, wspierając procesy kształcenia i zarządzania Uczelnią.  

Lista dostępnego w CRI oprogramowania ogólnouczelnianego znajduje się poniżej.
Instrukcje instalacji orz aktywacji oprogramowania są dostępne pod linkami "Więcej informacji" oraz "Panel AGH".


Kontakt:
oprogramowanie@cri.agh.edu.pl
Tel. kontaktowy: 012 617 55 66

Program antywirusowy ESET Endpoint

Przeznaczenie: Pracownicy

Program antywirusowy do ochrony komputerów AGH, używanych przez pracowników AGH.
Licencję można pobrać ze strony Panel AGH.

ANSYS

Przeznaczenie - licencja badawcza (ANSYS Research): Pracownicy
Przeznaczenie - licencja dydaktyczna (ANSYS Teaching): Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Uwaga:
Oprogramowanie można instalować na prywatnych komputerach.

Pakiet modułowego oprogramowania i zaawansowanych narzędzi do analiz numerycznych na platformie ANSYS Workbench, przeznaczony do obliczeń oraz symulacji komputerowych metodą elementów skończonych (MES). Umożliwia kompleksową symulację w niemal wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu.

Więcej informacji

Autodesk

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Oprogramowanie Autodesk służące do komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Dostępne są programy: AutoCAD i Inventor.

Więcej informacji

ESRI

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci

Rozwiązania desktopowe GIS to platforma do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej. Umożliwiają one przegląd danych w postaci map oraz analizowanie danych pod kątem ich rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji, czyli różnych aspektów, których nie można odczytać wprost na podstawie tabelarycznego zapisu danych. Jest to szczególnie przydatne podczas podejmowania decyzji. ArcGIS for Desktop zawiera gotowe do wykorzystania narzędzia, które pozwalają budować modele, skrypty i kompletne procesy pracy, co pomaga lepiej odpowiadać na pytania, testować prognozy i sprawdzać relacje przestrzenne między danymi.

Więcej informacji

MATLAB

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria.

Środowisko obliczeniowe przeznaczone dla inżynierów i naukowców, umożliwiające przeprowadzanie obliczeń matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji otrzymanych wyników (2D, 3D), jak również tworzenie algorytmów i programów. Język MATLABa jest intuicyjny i wygodny w użyciu, co sprawia, że opracowanie algorytmów jest prostsze niż w przypadku takich języków programowania jak C czy Fortran.

Więcej informacji

Oprogramowanie National Instruments
Academic Site Licence Plus (LabView, Multisim)

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Uwagi:
Możliwość instalacji na urządzeniach prywatnych pracowników i studentów AGH.

Najpopularniejsze oprogramowanie National Instruments zebrane w jeden pakiet z nielimitowaną liczbą stanowisk - platforma graficznego programowania, umożliwiająca tworzenie systemów sterujących, pomiarowych i testujących.

Skład pakietu i dostępne dodatki

Oprogramowanie komputerowe Predictive Solutions:
PS IMAGO PRO oraz IBM SPSS Statistics

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Oprogramowanie komputerowe PS IMAGO PRO Academic zawiera zestaw narzędzi do gromadzenia, modelowania, analiz oraz raportowania danych. Programy IBM SPSS Statistics wchodzące w skład pakietu obejmują zaawansowane technologie informatyczne z dziedziny statystycznej analizy danych oraz data mining.

Więcej informacji

ORIGIN

Przeznaczenie: Pracownicy, Laboratoria

Uwagi:
Możliwość instalacji oprogramowania na urządzeniach prywatnych pracowników AGH.
Licencje sieciowe dedykowane do laboratoriów wymagają dostępu do serwera licencji.

Pakiet oprogramowania umożliwiający pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych. Możliwość tworzenia własnych procedur analiz lub skorzystania z wbudowanych funkcji przetwarzania danych. Obsługa wykresów dwu- i trójwymiarowych.

Więcej informacji

STATGRAPHICS

Przeznaczenie: Pracownicy

Pakiet ułatwiający prowadzenie statystycznej analizy danych w bardzo szerokim zakresie zastosowań. W szczególności umożliwia przygotowanie ankiet, porównywanie danych, interpretację i analizę danych, analizę wariancji, testowanie hipotez, opracowanie błędów, tworzenie tablic, graficzne przedstawienie wyników.

STATISTICA

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci

Uniwersalny, zintegrowany system służący do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.