Licencje i oprogramowanie ogólnouczelniane

Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH realizuje centralne zakupy ogólnouczelnianych licencji oprogramowania wykorzystywanego dla celów dydaktycznych, badawczych oraz organizacyjnych, wspierając procesy kształcenia i zarządzania Uczelnią.  

Lista dostępnego w CRI oprogramowania ogólnouczelnianego znajduje się poniżej.
Instrukcje instalacji oraz aktywacji oprogramowania są dostępne pod linkami "Więcej informacji" oraz "Panel AGH".


Kontakt:
oprogramowanie@cri.agh.edu.pl
Tel. kontaktowy: 012 617 55 66

Program antywirusowy ESET Endpoint

Przeznaczenie: Pracownicy

Program antywirusowy do ochrony komputerów AGH, używanych przez pracowników AGH.
Licencję można pobrać ze strony Panel AGH.

ANSYS + LS DYNA

Przeznaczenie - licencja badawcza (ANSYS Research): Pracownicy
Przeznaczenie - licencja dydaktyczna (ANSYS Teaching): Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Uwaga:

 • Oprogramowanie można instalować na prywatnych komputerach.

Pakiet modułowego oprogramowania i zaawansowanych narzędzi do analiz numerycznych na platformie ANSYS Workbench, przeznaczony do obliczeń oraz symulacji komputerowych metodą elementów skończonych (MES). Umożliwia kompleksową symulację w niemal wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu.

Więcej informacji

Autodesk

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Oprogramowanie Autodesk służące do komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Dostępne są programy: AutoCAD i Inventor.

Więcej informacji

ESRI

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci

Rozwiązania desktopowe GIS to platforma do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej. Umożliwiają one przegląd danych w postaci map oraz analizowanie danych pod kątem ich rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji, czyli różnych aspektów, których nie można odczytać wprost na podstawie tabelarycznego zapisu danych. Jest to szczególnie przydatne podczas podejmowania decyzji. ArcGIS for Desktop zawiera gotowe do wykorzystania narzędzia, które pozwalają budować modele, skrypty i kompletne procesy pracy, co pomaga lepiej odpowiadać na pytania, testować prognozy i sprawdzać relacje przestrzenne między danymi.

Więcej informacji

MATLAB

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria.

Uwagi:

 • Licencje Individual oraz Classroom, dostępne w ramach modelu MathWorks Total Academic Headcount zapewniają możliwość korzystania bez limitu ze wszystkich dostępnych toolboxów.
 • Licencja Individual przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby prac naukowo-badawczych oraz nauki przez studentów i nie może być wykorzystywana do prac komercyjnych. Jeden użytkownik może zainstalować aplikację na maksymalnie czterech urządzeniach.
 • Licencja Classroom jest przeznaczona do prowadzenia zajęć dydaktycznych w laboratoriach.

Środowisko obliczeniowe przeznaczone dla inżynierów i naukowców, umożliwiające przeprowadzanie obliczeń matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji otrzymanych wyników (2D, 3D), jak również tworzenie algorytmów i programów. Język MATLABa jest intuicyjny i wygodny w użyciu, co sprawia, że opracowanie algorytmów jest prostsze niż w przypadku takich języków programowania jak C czy Fortran.

Więcej informacji

Microsoft Windows (oraz inne narzędzia Microsoft)

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria (wyłącznie dla celów dydaktyki)

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (Azure Education) to program dla uczelni wyższych, prowadzących zajęcia dydaktyczne m.in. z szeroko rozumianej informatyki. Subskrypcja pozwala na dostęp do systemów operacyjnych, oprogramowania specjalistycznego oraz narzędzi programistycznych firmy Microsoft, m.in. Windows, Windows Server, Project Professional, itp. Aktualna lista oprogramowania jest dostępna na stronach Microsoft Azure. Wymagane jest logowanie przy użyciu adresu e-mail z domeny @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl.

Więcej informacji

Office 365 A3

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Uwagi:

 • Liczba nośników per użytkownik: 5 PC / Mac, 5 telefonów, 5 tabletów
 • Urządzenia: PC, Mac, Android, iOS
 • Wymagania systemowe: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, dwie najnowsze wersje systemu macOS
 • Licencji Office Professional Plus można używać w codziennej pracy dydaktycznej, biurowej, administracyjnej, do prowadzenia zajęć w laboratoriach, do realizacji projektów naukowych, w tym także w celach komercyjnych.

Usługa Office 365 w Internecie, obejmująca popularne aplikacje internetowe, takie jak Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, OneNote, rozszerzona o pełny dostęp do aplikacji klasycznych pakietu Office w tym Access oraz Publisher, oraz funkcje zarządzania i narzędzia zabezpieczeń.

Więcej informacji

Oprogramowanie National Instruments
Academic Site Licence Plus (LabView, Multisim)

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Uwagi:
Możliwość instalacji na urządzeniach prywatnych pracowników i studentów AGH.

Najpopularniejsze oprogramowanie National Instruments zebrane w jeden pakiet - platforma graficznego programowania, umożliwiająca tworzenie systemów sterujących, pomiarowych i testujących.

Skład pakietu i dostępne dodatki

Oprogramowanie komputerowe Predictive Solutions:
PS IMAGO PRO oraz IBM SPSS Statistics

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Oprogramowanie komputerowe PS IMAGO PRO Academic zawiera zestaw narzędzi do gromadzenia, modelowania, analiz oraz raportowania danych. Programy IBM SPSS Statistics wchodzące w skład pakietu obejmują zaawansowane technologie informatyczne z dziedziny statystycznej analizy danych oraz data mining.

Więcej informacji

ORIGIN

Przeznaczenie: Pracownicy, Laboratoria

Uwagi:

 • Możliwość instalacji oprogramowania na urządzeniach prywatnych pracowników AGH.
 • Licencje sieciowe dedykowane do laboratoriów wymagają dostępu do serwera licencji.

Pakiet oprogramowania umożliwiający pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych. Możliwość tworzenia własnych procedur analiz lub skorzystania z wbudowanych funkcji przetwarzania danych. Obsługa wykresów dwu- i trójwymiarowych.

Więcej informacji

SOLIDWORKS

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria

SOLIDWORKS jest programem do parametrycznego modelowania trójwymiarowego wykorzystywanym w projektowaniu inżynierskim CAD. Umożliwia projektowanie pojedynczych elementów i składanie ich w kompletny model, a także pozwala na przygotowanie dokumentacji produkcyjnej.
Dodatkowe moduły oraz możliwość poszerzenia zakresu funkcjonalności sprawiają, że oprogramowanie CAD 3D ułatwia automatyzację zadań, pozytywnie wpływając na optymalizację czasu oraz kosztów produkcji.

Więcej informacji

Statistica - Oprogramowanie do analizy danych

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Oprogramowanie Statistica to zestaw narzędzi analizy, zarządzania i wizualizacji danych oraz metod data mining służący do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.

Więcej informacji

Statgraphics Centurion

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria

Uwagi:

 • Licencja typu site dla nieograniczonej liczby instalacji na komputerach wydziału/uczelni.
 • Możliwość korzystania z oprogramowania przez pracowników, doktorantów oraz studentów na komputerach należących do wydziału/uczelni w obrębie jej siedziby oraz na komputerach służbowych pracowników uczelni.
 • Korzystnie na komputerach prywatnych jest możliwe wyłącznie przy użyciu wersji bezpłatnej oprogramowania, tj.: „30-Day Free Trial”. Jest to pełna 30 dniowa wersja programu.   

Program Statgraphics Centurion to oprogramowanie ułatwiające prowadzenie statystycznej analizy danych w bardzo szerokim zakresie zastosowań. W szczególności umożliwia przygotowanie ankiet, porównywanie danych, interpretację i analizę danych, analizę wariancji, testowanie hipotez, opracowanie błędów, tworzenie tablic oraz graficzne przedstawienie wyników.

Więcej informacji