Systemy Operacyjne Windows oraz inne narzędzia Microsoft

Opis oprogramowania

Przeznaczenie: Pracownicy, Studenci, Laboratoria (wyłącznie dla celów dydaktyki)

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (Azure For Education) to program dla uczelni wyższych, prowadzących zajęcia dydaktyczne m.in. z szeroko rozumianej informatyki. Subskrypcja daje dostęp do systemów operacyjnych, oprogramowania specjalistycznego oraz narzędzi programistycznych firmy Microsoft.

Narzędzia Microsoft dostępne są poprzez stronę Microsoft Azure. Po otwarciu należy zalogować się używając adresu e-mail z domeny @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl.
Podczas logowania może być konieczne wskazanie rodzaju konta (służbowe lub prywatne), należy wybrać „służbowe”. W kolejnym kroku nastąpi przekierowanie na stronę logowania do systemów AGH, na której należy zalogować się e-mailem i hasłem dla systemu Poczta AGH.
Dostęp do narzędzi Microsoft jest również możliwy poprzez Panel AGH.

UWAGA:
Umowa subskrypcyjna Microsoft Azure Dev Tools for Teaching posiada ograniczenia wynikające z licencji akademickiej. Narzędzia Microsoft w ramach tej subskrypcji są przeznaczone wyłącznie dla studentów, pracowników naukowo dydaktycznych oraz pracowników administracji bezpośrednio związanych z zarządzaniem Subskrypcją.
Licencja nie jest przeznaczona dla pracowników administracji, w tym centralnej oraz nie służy celom komercyjnym.
Narzędzia Microsoft w ramach licencji mogą być wykorzystane wyłącznie w celach dydaktycznych.

Szczegółowe warunki związane z licencją (strona Microsoft Azure).

Instrukcja uzyskania oprogramowania

 1. Wejdź na stronę Panel AGH i zaloguj się przy pomocy swoich danych do Poczty AGH.
 2. Przejdź do zakładki "Microsoft" znajdującej się na liście po lewej stronie i kliknij w link znajdujący się w drugim akapicie punktu "Azure For Education".
  Umiejscowienie sekcji Microsoft oraz linku do pobrania pakietu w obrębie Panelu AGH
 3. Po wejściu na stronę naciśnij przycisk "Sign In".
  Screenshot ze strony Microsoft Azure z przyciskiem Sign In
 4. Wpisz swój mail w domenie @agh.edu.pl i przejdź dalej.
  Okienko logowania do usług Microsoft
 5. Zaloguj się swoimi danymi do Poczty AGH.
  Okno logowania do systemów AGH, wymagane podanie danych jak do Poczty AGH
 6. W wierszu "Kod kraju" z rozwijanego menu wybierz "Polska". Wpisz swój numer telefonu i wciśnij (w zależności od preferencji) "Wyślij mi wiadomość SMS" lub "Zadzwoń do mnie" (W przypadku opcji "Zadzwoń do mnie" kod weryfikacyjny jest podawany w języku angielskim). Następnie wpisz wysłany lub przedyktowany kod i kliknij "Zweryfikuj kod".
  Microsoft Azure wymaga telefonicznej weryfikacji tożsamości. Okno dialogowe z danymi, które należy w tym celu wypełnić.
 7. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień i maili od Microsoftu zaznacz jedynie pierwsze okienko i wciśnij "Zaakceptuj warunki".
  Screenshot ze strony Microsoft, na której należy potwierdzić akceptację warunków korzystania z oprogramowania, oraz udzielić zgody na otrzymywanie informacji marketingowych
 8. W menu głównym Microsoft Azure przejdź do zakładki "Oprogramowanie" (Znajduje się ona na pasku po lewej stronie ekranu).
  Screenshot ze strony Microsoft Azure pokazujący lokalizację linku do pobrania oprogramownaia
 9. Znajdź oprogramowanie które chcesz zainstalować i kliknij w jego nazwę.
  Screenshot ze strony Microsoft z wyborem dostępnego w ramach licencji oprogramowania
 10. Przycisk służący do pobrania programu wyświetli się w prawym dolnym rogu ekranu po kliknięciu w wybrane oprogramowanie. W przypadku niektórych programów należy również wyświetlić i skopiować klucz, który będzie służył do aktywacji i autoryzacji software'u (Przycisk "Wyświetl klucz").
  Screenshot ze strony Microsoft pokazujący umieszczenie przycisku pozwalającego na pobranie klucza licencyjnego do wybranego oprogramowania
 11. Po pobraniu należy zainstalować pożądany program z pobranego uprzednio pliku.

Kontakt

oprogramowanie@cri.agh.edu.pl
telefon kontaktowy: 012 617 55 66