Pracownicy Centrum Rozwiązań Informatycznych

Dyrekcja

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

Sekcja Administracyjna

Samodzielna Sekcja Integracji Systemów

Samodzielna Sekcja Wsparcia Użytkowników

Samodzielna Sekcja Monitorowania Cyberbezpieczeństwa

Dział Usług i Aplikacji

Dział Usług i Aplikacji:
Sekcja Rozwoju i Utrzymania Aplikacji

Dział Usług i Aplikacji:
Sekcja Projektowania Usług

Dział Infrastruktury

Dział Infrastruktury:
Sekcja Sieci Komputerowych

Dział Infrastruktury:
Sekcja Zarządzania Serwerami

Dział Infrastruktury:
Sekcja Obsługi Technicznej