Najczęściej zadawane pytania

Powrót

Pomocy - komputer nie działa!

Jeśli komputer się w ogóle nie włącza, nie zapala się żadna lampka, nie wydaje żadnego dźwięku - dokładnie sprawdź przewody zasilające. Może spalił się bezpiecznik w listwie, a może po prostu jej nie włączyłeś? Jeżeli komputer daje znaki życia, ale tak jakoś nie do końca działa, dokładnie posprawdzaj wszystkie wtyczki - może któraś z nich się wysunęła?

Przeczytaj dokładnie pojawiające się komunikaty. Wbrew powszechnej opinii jest w nich czasem coś konstruktywnego. Jeśli są po angielsku - spróbuj je przetłumaczyć, ewentualnie odpisz je na kartkę - bardzo przydadzą się serwisowi lub osobie, którą poprosisz o pomoc. Przypomnij sobie, co ostatnio zmieniałeś w komputerze - może instalowałeś jakiś program? Wszystkie takie informacje też zapisz. Wyjścia są trzy. Pierwsze - dasz sobie radę sam na podstawie komunikatów i odpowiedzi z komputera. Drugie - poproś o pomoc kolegów lub zadzwoń do firmy, która sprzedała Ci komputer. Trzecie - przeinstaluj system. System Windows bardzo to lubi, zwłaszcza, jeśli ktoś instaluje na nim dużo dziwnych programów.

Powrót

System działa, ale nie działa sieć

Przypomnij sobie, kiedy ostatnio działała. Sprawdź kabel sieci komputerowej. Upewnij się, że nikt nie zmieniał konfiguracji Twojego komputera. Zapytaj ludzi w sąsiednich pokojach - może to jakaś większa awaria i nikt nie ma sieci? Jeśli tak, skontaktuj się z wydziałowym administratorem - chyba, że ktoś z okolicy już to zrobił.

Spróbuj uruchomić przeglądarkę i wejść na http://www.agh.edu.pl. Jeśli pokaże się strona AGH, i możesz po niej pochodzić, oznacza to, że sieć AGH działa, a awaria wystąpiła poza AGH - w tym momencie możesz tylko czekać na usunięcie awarii. Jeśli przeglądarką możesz wejść na większość stron, ale nie działają inne usługi - np. poczta - poczytaj dalsze odpowiedzi...

OK - nie działa nic, i to tylko Tobie. Przeczytaj odpowiedź o przyłączaniu nowego komputera - sprawdź, czy Twój komputer ma poprawnie ustawioną konfigurację. Jeśli konfiguracja jest poprawna, skontaktuj się z wydziałowym administratorem

Powrót

Mam nowy komputer, jak go wpiąć w sieć?

W zależności od pomieszczenia, w którym pracujesz, możesz być w zasięgu starego lub nowego mechanizmu rejestracji komputerów. Przyłącz komputer do sieci z ustawionym automatycznym pobieraniem adresu (zwykle tak właśnie ustawiony jest nowy komputer). Otwórz przeglądarkę i spróbuj wejść na stronę www.agh.edu.pl - jeżeli strona się pokaże, spróbuj inną stronę, spoza sieci AGH - powinien pokazać się formularz, który po wypełnieniu trafia do administratora. Gdy administrator zarejestruje komputer, będzie on mógł w pełni korzystać z sieci. Jeżeli po przyłączeniu komputera do sieci nie jesteś w stanie wejść na żadną stronę, powinieneś skontaktować się z wydziałowym administratorem sieci - znajdziesz go w tabeli przy następnym pytaniu. On powie Ci, w jaki sposób możesz przyłączyć komputer do sieci, lub po prostu pomoże Ci to zrobić.

Powrót

Kto jest moim wydziałowym administratorem?

Poniższa tabelka powinna pomóc. Pamiętaj tylko, że większość tych ludzi ma swoją pracę, a to jest dla nich dodatkowym zajęciem wykonywanym w ograniczonym wymiarze godzin.

Wydział / Jednostka

Administratorzy

Telefony

Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Piotr Stach

39-07

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

mgr inż. Stanisław Węglarczyk

27-97

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

mgr Bogusław Juza

59-00

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

mgr Wojciech Tylek

31-14

mgr Marek Sołek

34-48

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

mgr inż. Jacek Kukiełka

31-37

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Janusz Zajega

45-69

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Wojciech Adamczyk
mgr inż. Grzegorz Liana

23-41

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

dr Leszek Kuczapski

40-73

Odlewnictwa

dr inż. Grzegorz Piwowarski

31-84

Metali Nieżelaznych

Kamil Pycia

44-36

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

dr inż. Krzysztof Skrzypaszek

22-05

Zarządzania

mgr Marek Cierniak

42-20

mgr inż. Adam Starzec

42-26

Energetyki i Paliw

Mateusz Śliwiński

603-622-397

Fizyki i Informatyki Stosowanej

dr Antoni Dydejczyk

23-18

dr inż. Piotr Gronek

23-18

Matematyki

inż. Andrzej Janus

31-75

Humanistyczny

mgr Piotr Kowalski

42-85

Biblioteka Główna

mgr Mirosław Luśtyk

36-03

Centrum Technologii Kosmicznych

dr inż. Andrzej Kamisiński

55-27

Jeśli Twojej jednostki nie ma na liście, skontaktuj się z kierownikiem jednostki. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 4/2000 powinien on powołać administratora sieci lokalnej - czyli osobę, której poszukujesz.

Powrót

Chcę mieć pocztę elektroniczną

AGH posiada osobny, dedykowany serwer do obsługi poczty elektronicznej. Serwer ten obsługuje skrzynki pocztowe pracowników i studentów. Potrzebujesz konta na tym serwerze - jest ono zakładane razem z kontem na serwerze galaxy (pracownicy i doktoranci) oraz serwerze student (studenci AGH). Serwer udostępnia e-maile programom pocztowym korzystającym z IMAP, pozwala także na wygodną pracę z pocztą poprzez program Webmail - działa on w zwykłej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o tym serwerze znajdziesz na stronie http://poczta.agh.edu.pl, informacje o sposobach zakładania kont w odpowiedziach na następne pytania.

W uzasadnionych przypadkach jest możliwość pozostawienia konta pracownikowi po formalnym zakończeniu umowy o pracę (na wniosek: Kierownika Katedry, Dziekana lub Rektora) - po uzgodnieniu z rektorem. W takim wypadku użytkownika nadal obowiązuje Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Emerytowani pracownicy mogą zachować swoje konta, jeśli wyrażą taką chęć.

Powrót

Gdzie mogę otrzymać konto internetowe?

CRI AGH nieodpłatnie udostępnia konta internetowe osobom związanym z AGH (pracownikom, doktorantom, studentom), jednostkom AGH oraz na potrzeby wydarzeń przez nie organizowanych. Aby otrzymać konto, należy pobrać i wypełnić odpowiedni formularz:

Powrót

Poczta przestała nagle działać...

Sprawdź, czy działa sieć, czy możesz wejść na główną stronę AGH. Jeśli sieć i przeglądarka działa, sprawdź ustawienia konta pocztowego - może ktoś Ci je poprzestawiał? Często problemy robi też program antywirusowy, zwłaszcza gdy zainstalowałeś ich więcej niż jeden (w takim przypadku tylko jeden z nich może skanować pocztę - pozostałym musisz tego zabronić). Spróbuj na chwilę wyłączyć wyszukiwanie wirusów w poczcie i sprawdź, czy to nie pomoże.

Jeżeli nie poradzisz sobie sam, dokładnie zanotuj wszystkie komunikaty wyświetlane przez program pocztowy w momencie, gdy pojawia się błąd. Następnie skontaktuj się z lokalnym administratorem - powinien pomóc Ci pokonać problem.

Przy problemach z pocztą czasami pojawia się konieczność wprowadzenia hasła pocztowego, mimo że kazałeś komputerowi je zapamiętać. Jeżeli nie pamiętasz tego hasła (i nie masz go schowanego w bezpiecznym miejscu), wybierz się po nowe do CRI - C1, p.507.

Powrót

Jak zmienić hasło na serwerze?

Połącz się z serwerem przez ssh (SSH dla Windows). Serwer zgłosi się pytaniem o login i hasło - wpisz je. Zmianę hasła wywołujesz komendą passwd.

Zmiana hasła polega na podaniu starego, a potem dwukrotnie nowego hasła. Nowe hasło musi mieć co najmniej 6 znaków, w tym co najmniej jedną "nie-literę" - np. cyfrę. Ważne jest pierwsze 8 znaków.
Serwer zapyta "Enter login password:" - wpisz swoje AKTUALNE hasło. Pojawi się "New password:" - wpisz nowe hasło, potem "Re-enter new password:" - wpisz jeszcze raz nowe hasło. Jeśli wszystko przeszło poprawnie, możesz rozłączyć się komendą exit. Uwaga: podczas wpisywania haseł nie pojawiają się one na ekranie - jest to całkiem poprawny i zamierzony efekt.

Zwróć uwagę, że hasła na serwerze pocztowym nie zmieniają się jednocześnie, mimo, że konta na serwerach galaxy i student są powiązane z kontami pocztowymi. Aby zmienić hasło na serwerze pocztowym, trzeba zalogować się do poczty poprzez webmail i skorzystać z opcji zmiany hasła dostępnej w ustawieniach webmaila.

Powrót

Nie mogę odczytać dokumentów w serwisie AGH

Część dokumentów w serwisie AGH dostępna jest wyłącznie z komputerów wewnątrz sieci AGH. Nie można odczytać ich z innych miejsc w Internecie.

Powrót

Chcę stworzyć stronę WWW dla katedry, wydziału, konferencji...

Musisz znaleźć miejsce, gdzie można tę stronę udostępnić. Jeśli Twoja katedra/zakład/jednostka ma swój serwer, zapytaj lokalnego administratora - może wygodniej będzie mieć tę stronę lokalnie u siebie. Możesz też na potrzeby takiej strony otrzymać specjalne konto na serwerze galaxy.agh.edu.pl (organizacje i koła studenckie mogą otrzymać konto na serwerze student.agh.edu.pl). Konto zakładane jest na podstawie formularza podpisanego przez szefa jednostki. Formularz należy dostarczyć do pokoju 502 paw. C1. 

Powrót

Zrobiłem stronę WWW w domu, jak ją umieścić na koncie?

Połącz się z właściwym serwerem (galaxy.agh.edu.pl lub student.agh.edu.pl) przez SFTP (Dla Windows: WinSCP). Protokół FTP nie jest na naszych serwerach obsługiwany.

Jeżeli łączysz się z komputera poza siecią AGH, musisz najpierw zestawić VPN.

Załóż katalog public_html i umieść w nim wszystkie pliki składające się na Twoją stronę. Pamiętaj, że główny plik strony musi nazywać się index.html. Zwróć też uwagę, że system unix rozróżnia duże i małe litery w nazwach plików - czyli Obrazek.gif i obrazek.GIF to nie jest ten sam plik.

Strona jest od razu dostępna pod adresem home.agh.edu.pl/login (jeśli masz konto na innym niż galaxy serwerze, wpisz jego adres zamiast home.agh.edu.pl). 

Powrót

Czy na stronie mogę używać skryptów PHP i korzystać z bazy danych?

Serwery CRI udostępniają możliwość tworzenia skryptów PHP, można z nich korzystać na domowych stronach www. Wymagane jest jednak, aby pliki .php miały prawo uruchomienia - najprościej można to osiągnąć komendą unixową "find . -name '*.php' -print0 | xargs -0 chmod a+rx".

Użytkownicy potrzebujący dostępu do bazy danych mogą skorzystać z serwera baz danych MySQL. Dla adresów e-mail z domen @agh.edu.pl i @student.agh.edu.pl bazy danych zakładane są z Panelu AGH. Bazy te mają termin ważności połączony z istnieniem tego e-maila.

Powrót

Jak zamieścić informację na głównej stronie WWW AGH?

Aktualności na głównej stronie AGH zamieszcza Dział Promocji Uczelni. W sprawie umieszczenia tam informacji (np. o konferencji czy innym wydarzeniu) należy się kontaktować z Działem Promocji Uczelni; podobnie w sprawie zamieszczenia informacji w newsletterach (rozsyłanych e-mailem biuletynach) AGH.

Powrót

Skąd mogę wziąć program antywirusowy?

CRI AGH ma wykupioną licencję na program antywirusowy ESET NOD-32 (obecnie na 3000 komputerów). Licencja udostępniana jest dla stacji roboczych pracowników AGH. Pobrać program i uzyskać numer licencji można logując się swoim adresem e-mail i hasłem do poczty elektronicznej na stronie panel.agh.edu.pl

Bogusław Juza