Kontakt

logo Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


 

 • Koordynator merytoryczny zadań:
  dr inż. Adam Lichota
  Tel. 12 617 49 57
  E-mail: alichota@agh.edu.pl
  Pawilon C-2, pokój 105
   
 • Wydziałowy Koordynator Projektu:
  mgr Tomasz Jakubas
  Tel. 12 617 28 53
  E-mail: tomasz.jakubas@agh.edu.pl
  Pawilon C-1, pokój 403
   
 • Wydziałowe Biuro Projektu:
  mgr inż. Ewa Wojciechowska
  Tel. 12 617 28 53
  E-mail: ewaw@agh.edu.pl
  Pawilon C-1, pokój 401