Zadania

logo Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


 

  • Zadanie 6: Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej.
  • Zadanie 7: Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.