Zadania

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


 

 • Zadanie 6: Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej.
  Szkolenia:

  1. „Oracle Database 19c: SQL Workshop” - szkolenie autoryzowane przez Oracle
   Liczba miejsc: 19
   Termin 1. 05-09.07.2021
   Termin 2. 19-23.07.2021
   Rekrutacja od 18.06.2021, godz. 9:00 (do wyczerpania miejsc) ZAKOŃCZONA.
   Formularze rekrutacyjne do pobrania w zakładce: https://www.cri.agh.edu.pl/power-35/dokumenty/
  2. „Oracle Database 12c R2: Administration Workshop” - szkolenie autoryzowane przez Oracle
   Liczba miejsc: 19
   Termin 1. 12-16.07.2021
   Termin 2. 26-30.07.2021
   Rekrutacja od 18.06.2021, godz. 9:00 (do wyczerpania miejsc) ZAKOŃCZONA.
   Formularze rekrutacyjne do pobrania w zakładce: https://www.cri.agh.edu.pl/power-35/dokumenty/
  3. Studia podyplomowe „Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej”.
   Liczba miejsc 1

 • Zadanie 7: Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.

Rekrutacja od 05.07.2021, godz. 9:00 (do wyczerpania miejsc).