Struktura

Centrum Rozwiązań Informatycznych kieruje Dyrektor, który odpowiada za funkcjonowanie Jednostki. W organizacji bieżących działań, Dyrektora wspomagają powołani Zastępcy.

W skład Centrum Rozwiązań Informatycznych wchodzą następujące działy i sekcje: