Struktura

Centrum Rozwiązań Informatycznych kierują dyrektor i zastępca dyrektora.

W skład Centrum Rozwiązań Informatycznych wchodzą następujące działy i sekcje: