• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

System monitorowania stanu taśm przenośnikowych z linkami stalowymi.

Kierownik: dr hab. inż . Jerzy Kwaśniewski prof. nadzw.
Jednostka wiodąca: Katedra Transportu Linowego
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
dr. Inż. Lesław Lankosz,
mgr inż. Szymon Molski,
inż. Józef Franczyk,
mgr inż. Tomasz Machula - Urząd Dozoru Technicznego,
Cele ogólne badań:
Opracowanie i zbudowanie systemu monitorowania stanu taśm przenosników z linkami stalowymi pozwalającego na ocenę ciągłości struktury mechanicznej jaką jest taśma z linkami stalowymi.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
R 10 017 02
Najważniejsze uzyskane wyniki:
w trakcie realizacji
Patenty, know how, wdrożenia:
Zgłoszenie J.Kwaśniewski, Sz.Molski, T.Machula Sposób eksploatacyjnego monitorowania taśm P-379709 16.5.2006
Najważniejsze publikacje:
Monitorowanie stanu technicznego taśm z linkami stalowymi kamiennego J. Kwaśniewski, T.Machula Monografia Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Innowacyjne i bezpieczne maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla, 13-15.11.2007 Szczyrk
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Jerzy Kwaśniewski 012 6172313, kwasniew@imir.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza