• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze

Opracowanie systemu diagnostycznego dla personelu badań nieniszczących pracującego w działach o wysokim poziomie ryzyka zawodowego.

Kierownik: dr hab. inż Jerzy Kwaśniewski prof AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Transportu Linowego
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski prof AGH
dr inż. Lesław Lankosz
mgr inż. Szymon Molski
mgr inż. Tomasz Krakowski
Cele ogólne badań:
Celem ogólnym projektu jest opracowanie syllabusa szkoleniowego dla osób zajmujących się badaniami magnetycznymi lin stalowych eksploatowanych w górniczych urządzeniach wyciągowych, opracowanie komputerowego systemu potwierdzania kompetencji (diagnostyki personelu) i zbudowane nowej generacji urządzenia do badania lin wykorzystywanego m.in. w procesie szkolenia.
Cele szczegółowe pracy badawczo-rozwojowej to:
- uzyskanie redukcji liczby wypadków przy pracy personelu diagnostycznego. Osiągnięte to zostanie poprzez potwierdzenie kompetencji osób prowadzących badania, co zostało określone w opracowanym sylabusie, gdzie w p. 10. pojawiają się zagadnienia bezpieczeństwa i środowiskowe.
- ograniczenie strat ekonomicznych związanych ze zmniejszeniem wypadkowości i zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeń osób pracujących w dziale o wysokim poziomie ryzyka zawodowego i dużym znaczeniu dla gospodarki, jakim jest górnictwo. Uzyska się to wskutek wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technicznych: nowej generacji rejestratora i głowicy pomiarowej z zoptymalizowanymi parametrami metrologicznymi, poprawiających jakość procesu diagnostycznego struktur mechanicznych (lin stalowych, stalowo-gumowych, taśm przenośnikowych z linkami stalowymi) oraz podniesienie świadomości technicznej użytkowników urządzeń wyciągowych.
- rozwój systemu edukacji pozwalającego na kształtowanie wyższego niż dotychczas poziomu kultury bezpieczeństwa. Doświadczenia z dotychczasowych szkoleń oraz proces szkolenia i certyfikacji wg opracowanych reguł pozwoli na realizację tego celu.
- opracowanie i wykonanie unikatowej głowicy pomiarowej (gwarantującej zwiększenie wykrywalności uszkodzeń) oraz nowej generacji rejestratora wykorzystywanego w procesie szkolenia i egzaminowania personelu
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Program wieloletni pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap I, okres 2008-2010
Część B Program realizacji projektów badawczych rozwojowych.
Najważniejsze publikacje:
J. Kwaśniewski "Badania wizualne elementem systemu certyfikacji w metodzie MTR Certyfikacja na 3. stopień w badaniach magnetycznych lin stalowych"
Konferencja Bielsko Biała

J. Kwaśniewski "Kwalifikacja i certyfikacja osób wykonujących badania nieniszczące lin stalowych(MTR)", IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie 5-7. listopada 2008, ISBN 83-922183-88
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż Jerzy Kwaśniewski prof AGH
telefon 12 6172313
kwasniew@imir.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-25

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza