• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Zestawienie prac w których Prof. Tadeusiewicz był współwykonawcąokres realizacji

tytuł

Zamawiający, nr umowy z KBN/Tempusa/nr AGH

Kierownik pracy

1973 - 1974

Analiza układów automatyki objętych pierwszym etapem automatyzacji ZWR Polkowice.

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawczo-Rozwojowe Miedzi CUPRUM, Wrocław

E. Łazarski

1973 - 1974

Optymalizacja i sterowanie przepływem materiałów na odcinku stalownia-walcownia w Hucie im.Lenina. Zadanie: Model obiegu lokomotyw i osprzętu stalowniczego na odcinku stalownia - walcownia wstępnego przerobu

Huta im.Lenina

A. Gościński

1976 - 1977

Opracowanie projektu technicznego podsystemu ewidencji kadrowej.

SIARKOPOL Tarnobrzeg

E. Nawarecki

1977 - 1979

Opracowanie zadania projektowego i założeń do struktury bazy sieci minikomputerów

Resortowy Ośrodek B.-R. Automatyzacji Procesów Chemicznych, CHEMOAUTOMATYKA, Warszawa 

H. Górecki

1981 - 1982

Prace przygotowawcze w uruchomieniu systemu sterowania linią mikserową do produkcji mieszanek gumowych

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych STOMIL, Dębica

(J.Majewski),
J. Duda

1986 - 1990

Komputerowe metody przetwarzania, analizy, wizualizacji i rozpoznawania sygnałów akustycznych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Warszawa

A. Izworski

1992 - 1993

Projektowanie optymalnych sieci elektroenergetycznych o dużej zmienności zasilania

KBN 095/P4/92/03

J. Kulczycki

1992 - 1994

Komputerowe wspomaganie wczesnego wykrywania raka wątroby i trzustki

KBN 0248/S5/92/03

A. Popiela-Mizera

1994 - 1997

Rozpoznawanie kształtów i ruchu obiektów dla potrzeb sterowania urządzeń w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem dedykowanych architektur systemu wieloprocesorowego i potokowej obróbki danych obrazowych

KBN 0540/S5/94/07

K. Wiatr

1995 - 1996

Wielokryterialne sterowanie ruchu drogowego na sygnalizowanych skrzyżowaniach z wykorzystaniem wideodetektorów ruchu

KBN 1267/T11/95/08

A. Adamski

1995 - 1998

Przetwarzanie, analiza i rozpoznawanie dyskretnych sygnałów jedno- i dwuwymiarowych

Badania własne AGH

Z. Mikrut

1996 - 1999

Zbadanie możliwości reprezentacji wybranych elementów opisu przestrzeni trójwymiarowej za pomocą akustycznego kodu stereofonicznego

KBN 0823/T11/96/10

P. Korohoda

1997

Komputerowy system do optycznego wprowadzania i automatycznego czytania danych ręcznie wypełnionych formularzy

GUZ AGH 21.120.32

Z. Mikrut

1997 - 1999

Kodowanie i analiza sekwencji obrazów opisujący ruch obiektu z zastosowaniem rekonfigurowalnych architektur dedykowanych procesorów zrealizowanych w oparciu o układy programowalne FPGA

KBN 1343/T11/97/12

K. Wiatr

1997 - 2000

Antropomorficzny system wizyjny.

KBN 0755/T11/97/12

Z. Mikrut

1997 - 2000

Zintegrowana struktura matrycowego przetwornika obrazu, obejmujaca element fluoroscencyjny, fotodiodę PIN, tranzystor polowy w zastosowaniu do czytnika znaków i do cyfrowego odczytu zobrazowań miękkiego promieniowania rentgenowskiego.

KBN 1520/T11/97/12

A. Kołodziej

1997 i nadal

Zagadnienia przetwarzania, rozpoznawania i analizy dyskretnych sygnałów w biocybernetyce

Badania własne AGH

Z. Mikrut

1998 - 1999

Eksperymentalne i teoretyczne badania własności absorpcyjnych wybranych pigmentów o znaczeniu biologicznym metodami spektroskopii transmisyjnej i obiciowej UV-VIS

KBN 295/P03/98/15

M. Wasilewska-Radwańska

1998 - 2000

Sieci neuronowe jako narzędzia do analizy procesów wibroakustycznych

KBN 0974/T07/98/15

W. Wszołek

2000 - 2002

Otwarty sieciowy System Komunikacyjny integrujący automatyzację budynków.

KBN C009/T11/2000

W. Wajs

2001

Implementacja w układach logiki reprogramowalnej algorytmu kwantyzacji dla potrzeb kompresji sygnału wizyjnego

KBN 1414/T11/2001/20

K. Wiatr

2001 - 2003

Nieinwazyjna, obrazowa ocena sprawności dostępu naczyniowego u chorych hemodializowanych

KBN 1448/T11/2001/20

P. Korohoda

2002 - 2005

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do wspomagania jakościowej interpretacji biomedycznych sygnałów akustycznych

KBN 0822/T11/2002/23

W. Wszołek

2002 - 2003

Opracowanie i weryfikacja nowej modulacji wielotonowej z transformatą kosinusową DCMT (Discrete Cosine Multitone)

KBN 1543/T11/2002/22

J. Dańda

2002 - 2005

Ogólnopolski system akwizycji, standaryzacji, analizy, przetwarzania, wizualizacji i automatycznego rozpoznawania słuchowych potencjałów wywołanych

KBN 0819/T11/2002/23

A. Izworski

2003 - 2006

Zastosowanie metod wibroakustycznych wspomaganych technikami sztucznej inteligencji w badaniach stanu technicznego linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia

KBN 1304/T07/2003/24

T. Wszołek

2003 - 2006

Rekonfigurowalny, programowo-sprzętowy system do współbieżnej akceleracji procesów akwizycji, przetwarzania i wizualizacji złożonych sygnałów

KBN 1305/T11/2003/25

M. Gorgoń

2003 - 2006

Sieć neuronowa implementowana w układach programowalnych FPGA o wielkich pojemnościach przeznaczona do akceleracji obliczeń w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego

KBN 1308/T11/2003/25

K. Wiatr

2004 - 2007

Optymalizacja umożliwiająca adaptacyjność funkcjonalną kardiomonitora telemetrycznego

MNiSzW 1430/T11/2004/27

P. Augustyniak

2004 - 2007

Rozproszony system stanu zdrowia pacjenta na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka

MNiSzW 1446/T11/2004/27

W. Wajs

2004 - 2007

Modelowanie i sterowanie procesem krystalizacji stopów aluminium i stopów miedzi z weryfikacją eksperymentalną przy zastosowaniu wkładek chłodzących jak rónież chłodzenia cieczą.Algorytmy i dobór oprogramowania

MNiSzW 1001/T08/2004/27

H. Połcik

2006 - 2008

Badania tendencji rozwojowych technologii produktowych i procesowych. Metody planowania strategicznego

Zadanie w ramach Projektu badawczego zamawianego MNiSzW. (AGH nr 1.19.120.701)

A. Skulimowski

2007 - 2009

Kognitywna kategoryzacja w inteligentnych systemach informacyjnych

MNiSzW 2881/T02/2007/32

M. Ogiela

2007 - 2010

BRONCHOVID - zintegrowany system wspomagający diagnostykę badań bronchoskopowych przez cyfrową archiwizację, semantyczne porządkowanie zapisów wizyjnych, wykrywanie i wyszukiwanie treści istotnych diagnostycznie oraz interaktywną wizualizację, z użyciem danych tomografii komputerowej.

MNiSzW 0613/R/P01/2007/03

T. Zieliński

2007 - 2010

Kontekstowa i semantycznie zorientowana analiza, rozpoznawanie i interpretacja obrazów oraz ich sekwencji z zastosowaniami w medycynie.

MNiSzW 0978/T02/2007/32

P. Szczepaniak

2009 - 2012

Systemy kognitywnej kategoryzacji typu UBIAS i E-UBIAS.

MNiSzW 1965/T02/2009/37

M. Ogiela

2011

Mechanizmy inteligencji roju w zagadnieniach analizy dyskryminacyjnej i analizy skupień.

MNiSzW 6545/B/T02/2011/40

A. Lewicki

All rights reserved (c) 2020 Akademia Górniczo-Hutnicza