Scroll left
 • Współpracę naukową z ANSTED University rozwijałem od wielu lat, ale w 2001 roku zdecydowałem się odwiedzić ich w Malezji width:483;;height:124
 • W Kuala Lumpur mieszkałem w Ambasadzie RP i korzystałem z samochodu Ambasady width:318;;height:480
 • Podczas pierwszych wizyt roboczych w ANSTED University towarzyszył mi JE Ambasador RP w Malezji - Marek Paszucha width:640;;height:428
 • W drodze na robocze spotkanie width:640;;height:431
 • Brałem w ANSTED udział w licznych posiedzeniach naukowych ... width:314;;height:179
 • oraz w uroczystościach akademickich<br /> width:351;;height:222
 • Podczas uropczystego spotkania Rektor Ansted University powiadomił mnie o decyzji przyznania mi Doktoratu Honorowego, zaznaczając, że samo wręczenie nastąpi później width:334;;height:217
 • W oczekiwaniu na uroczystość wręczenia dyplomu udałem się do malezyjskiej dżungli width:324;;height:480
 • Zwiedzałem też miejską dżunglę miasta Kuala Lumpur width:320;;height:480
 • Niestety, zanim przygotowano dyplom i uroczystość nadeszła pora mojego powrotu z Malezji... width:640;;height:434
 • Dyplom którego nie doczekałem się w Kuala Lumpur został przekazany później, podczas wizyty rektora ANSTED na AGH width:600;;height:463
 • początek uroczystości na AGH width:640;;height:420
 • Laudacja wygłoszona przez Rektora ANSTED na AGH width:640;;height:423
 • W uroczystości na AGH uczestniczył Marszałek Województwa width:316;;height:480
 • Nareszcie nastąpiło przekazanie dypolomu width:640;;height:394
 • Szczęśliwy posiadacz dyplomu DHC Ansted University width:346;;height:480
 • Hymn akdemicki na koniec uroczystości width:320;;height:480
 • Po uroczystości podpisanie umowy o współpracy width:640;;height:429
Scroll right