Doktor Honoris Causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Przed uroczystoscią - przygotowanie prezentacji do wykładu Początek uroczystości. Orszak wkracza do Auli Dziekan odczytuje wniosek Rektor odczytuje tekst dyplomu
Wręczenie dyplomu Gratulacje od Laudatora Wysłuchuję odczytywanych gratulacji Dziękuję za nadany tytuł i za gratulacje
Pamiątkowe zdjecie Wykład Gratulacje Wojewody Dyplom