Doktor Honoris Causa Politechniki Łódzkiej

W drodze do Auli Laudację wygłasza prof. Materka Rektor odczytuje treść dyplomu Wysłuchanie łacińskiej sentencji
Moment nadania tytułu przez rektora Krysickiego Przekazanie dyplomu Gratulacje oficjalne Dziękuję za nadaną godność
Wygłaszam wykład Gratulacje od zespołu Krakus Orszak opuszcza salę Gratulacje od kolegów