Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej

wysłuchanie laudacji Odczytanie recenzji wręczenie dyplomu i epitogium Moment dekoracji
prezentacja dyplomu wygłaszam podziękowanie wykład mistrzowski Gratulacje od laudatora i dziekana
Pamiątkowe zdjęcie z rektorem książeczka wydana na Politechnice Śląskiej z okazji tego DHC