Doktor Honoris Causa Politechniki Wrocławskiej

Wejście Goście Oczekiwanie Przemowienie Rektora
Promocja Odczytanie dyplomu Wręczenie dyplomu Gratulacje Rektora
Wyklad mistrzowski Finał Wyjście Gratulacje Ministra Nauki
Gratulacje z AGH