Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dyplom Początek uroczystości Odczytanie wniosku dziekana Oczytanie dyplomu przez Rektora
Wysłuchanie łacińskiej sentencji dyplomu Nałożenie insygniów Wręczenie dyplomu Pamiątkowe zdjęcie
Podziękowanie Wykład Gratulacje