• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Programy do książek

Zgodnie z zapowiedziami zawartymi w książce "Biocybernetyka" (PWN, 2013) na stronie tej umieszczone są udostępnione pliki z programami (w MATLABie) pozwalającymi na modelowanie najprostszych obiektów biologicznych metodami opisanymi w tej książce. Programy te były początkowo przeznaczone dla czytelników książki "Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych oraz ich symulacji w środowisku MATLAB" (wydawnictwo UMCS w Lublinie, rok wydania 2012 - pełny tekst dostępny w internecie), ale dla czytelników książki "Biocybernetyka" też są użyteczne.

Programy znajdują się w skompresowanym archiwum. Po rozpakowaniu nazwa katalogu zawiera numer podrozdziału książki, w którym dany program jest opisany i krótki tytuł informujący, jaki system biologiczny jest modelowany.

Pliki zawarte w archiwum można pobierać i wykorzystywać za darmo, jednak przy publikowaniu jakichś wyników uzyskanych z wykorzystaniem tych programów należy się powołać na książkę, do której te programy przynależą.

Programy do ściągnięcia

All rights reserved (c) 2020 Akademia Górniczo-Hutnicza