Usługi

Centrum Rozwiązań Informatycznych zapewnia szereg usług dla użytkowników — studentów, pracowników i jednostek organizacyjnych AGH. Lista tych usług cały czas się wydłuża; zamieściliśmy tu na razie opisy i instrukcje korzystania z najpopularniejszych z nich, a kolejne będą sukcesywnie dodawane. Większość z nich wymaga posiadania konta na odpowiednim serwerze w CRI. Użytkowników obowiązują zasady korzystania - prosimy o zapoznanie się z nimi.