Certyfikaty cyfrowe

Zamawianie certyfikatów podpisu elektronicznego

Certyfikaty podpisu elektronicznego są udostępniane pracownikom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie do celów związanych z realizacją działalności statutowej Uczelni.

Opis procedury zamawiania certyfikatów umieszczony jest w pliku do pobrania (PDF).

Podpisany wniosek (skan/zdjęcie) należy przesłać na adres pomoc@cri.agh.edu.pl

W Akademii Górniczo-Hutniczej funkcjonują certyfikaty cyfrowe:

 • certyfikaty osobiste wystawiane przez zewnętrzne urzędy certyfikujące,
 • certyfikaty serwerów wystawiane przez uprawnione zewnętrzne urzędy certyfikacji.

Odbiorcami usług są:

 • pracownicy AGH,
 • inne osoby współpracujące z Akademią, dla celów związanych realizacją zadań na rzecz AGH,
 • administratorzy serwerów AGH.

Dostęp do usługi

Certyfikaty cyfrowe są wydawane na podstawie odpowiedniego wniosku:

Pliki do pobrania:

Zakres usługi

W zakres usługi wchodzi pośrednictwo w uzyskaniu:

 • certyfikatu osobistego

  Akademia Górniczo-Hutnicza zawarła umowę umożliwiającą pracownikom i studentom wystąpienie o przyznanie certyfikatu osobistego od zaufanego wystawcy (umowa z SECTIGO).Dostępne są dwa rodzaje certyfikatów umożliwiające odpowiednio:

  • podpisywanie korespondencji elektronicznej lub autoryzację w aplikacjach,
  • szyfrowanie w celu ochrony treści.

 • certyfikatu serwera
  Serwery udostępniające usługi zgodne z protokołem SSL/TLS powinny być wyposażone w certyfikaty X.509 wystawiane przez zaufane centra certyfikacji (umowa z DigiCert).

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie:

 • pośredniczenia w uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu,
 • instruktażu podczas instalowania odpowiedniego certyfikatu na urządzeniu Użytkownika,
 • uzyskania informacji lub porady.

Dostępność

Usługa pośrednictwa w uzyskaniu certyfikatów cyfrowych jest świadczona w godzinach pracy CRI.

Bezpieczeństwo usługi

Usługa świadczona jest przez CRI zgodnie z przyjętą w AGH Polityką Bezpieczeństwa Informacji.