Certyfikaty cyfrowe

Zamawianie certyfikatów podpisu elektronicznego w AGH

Certyfikaty podpisu elektronicznego są udostępniane pracownikom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie do celów związanych z realizacją działalności statutowej Uczelni.

Opis procedury zamawiania certyfikatów umieszczony jest w pliku do pobrania (PDF)

Podpisany wniosek (skan/zdjęcie) należy przesłać na adres pomoc@cri.agh.edu.pl

W Akademii Górniczo-Hutniczej funkcjonują certyfikaty cyfrowe:
•    certyfikaty osobiste wystawiane przez zewnętrzne urzędy certyfikujące,
•    certyfikaty serwerów wystawiane przez uprawnione zewnętrzne urzędy certyfikacji,

Odbiorcami usług są:
•    Pracownicy AGH
•    Inne osoby współpracujące z Akademią, dla celów związanych realizacją zadań na rzecz AGH
•    Administratorzy serwerów AGH

Dostęp do usługi

Certyfikaty cyfrowe są wydawane na podstawie odpowiedniego wniosku:

Pliki do pobrania:

Zakres usługi

W zakres usługi wchodzi pośrednictwo w uzyskaniu:
•    certyfikatu osobistego
Akademia Górniczo-Hutnicza zawarła umowę umożliwiającą pracownikom i studentom wystąpienie o przyznanie certyfikatu osobistego od zaufanego wystawcy (umowa z SECTIGO).
Dostępne są dwa rodzaje certyfikatów umożliwiające odpowiednio:
1. podpisywanie korespondencji elektronicznej lub autoryzację w aplikacjach,
2. szyfrowanie w celu ochrony treści.
•    certyfikatu serwera
Serwery udostępniające usługi zgodne z protokołem SSL/TLS powinny być wyposażone w certyfikaty X.509 wystawiane przez zaufane centra certyfikacji (umowa z DigiCert).

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie:
•    pośredniczenia w uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu
•    instruktażu podczas instalowania odpowiedniego certyfikatu na urządzeniu Użytkownika
•    uzyskania informacji lub porady

Przed rozpoczęciem instalowania certyfikatu, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją "krok-po-kroku" jak należy to zrobić w kliencie pocztowym Mozilla Thunderbird.

Dostępność

Usługa pośrednictwa w uzyskaniu certyfikatów cyfrowych jest świadczona w godzinach pracy CRI.

Bezpieczeństwo usługi

Usługa świadczona jest przez CRI zgodnie z przyjętą w AGH Polityką Bezpieczeństwa Informacji.