Centrum Rozwiązań Informatycznych udostępnia usługę Jabber (komunikator korzystający z protokołu XMPP, z którego można korzystać za pomocą programów takich jak PSI czy Miranda). Identyfikator Jabbera można uzyskać korzystając z automatu; w skonfigurowaniu programu PSI pomoże instrukcja.

Ponadto CRI utrzymuje publicznie dostępny serwer usługi IRC, krakow.irc.pl. Korzystanie z niego jest możliwe na zasadach ogólnie obowiązujących w sieci PLIRC.