Konta UNIX

Opis usługi: konto UNIX pozwala na zdalne połączenie i pracę na serwerach pracujących pod kontrolą systemu Linux:

 • galaxy.agh.edu.pl  (pracownicy, doktoranci, jednostki AGH)
 • student.agh.edu.pl (studenci, organizacje studenckie)

Usługa umożliwia pracę w powłoce systemu Linux oraz tworzenie własnych stron internetowych w domenie AGH. Użytkownicy otrzymują określoną przestrzeń dyskową do indywidualnego wykorzystania.

Serwer student.agh.edu.pl przeznaczony jest głównie do celów dydaktycznych i tworzone na nim strony nie są dostępne publicznie, a tylko z poziomu Uczelnianej Sieci Komputerowej (sieci przewodowejbezprzewodowej oraz VPN).

Uwaga: konta na serwerze mops.cri.agh.edu.pl służą tylko i wyłącznie do logowania się na komputerach w laboratoriach CRI (paw C-1, V piętro) - nie ma możliwości pracy zdalnej z ich wykorzystaniem.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, Jednostki AGH i organizacje studenckie

Sposób korzystania:

Nawiązanie połączenia i zdalna praca na serwerach glaxy.agh.edu.pl oraz student.agh.edu.pl jest możliwa jedynie z Uczelnianej Sieci Komputerowej za pomocą protokołów:

 • SSH (Secure Shell Protocol)  – umożliwiający zdalną pracę, np. za pomocą programu PuTTY (Windows) czy wbudowanych klientów SSH (LinuxmacOS);
 • SCP (Secure Copy Protocol)  – umożliwiający przesyłanie plików na i z serwera, np. za pomocą programu WinSCP (Windows) czy wbudowanych klientów SCP (LinuxmacOS);
 • SFTP – (Secure File Transfer Protocol) - umożliwiający przesyłanie plików oraz katalogów na i z serwera oraz zarządzanie nimi), np. za pomocą programu WinSCP (Windows) czy wbudowanych klientów SFTP (LinuxmacOS); ma on dużo większe możliwości niż SCP.

Założenie konta UNIX jest możliwe dla Użytkowników posiadających konto pocztowe w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl. Szczegóły na temat zakładania konta pocztowego są dostępne w instrukcji: Zakładanie konta pocztowego.

Usługi powiązane: Panel AGHPoczta AGHVPN

Wsparcie usługi: CRI - Pomoc IT

Parametry techniczne:

Dla kogoParametry
PRACOWNICYKonto UNIX o pojemności 2 GB na serwerze galaxy.agh.edu.pl
DOKTORANCIKonto UNIX o pojemności 2 GB na serwerze galaxy.agh.edu.pl
STUDENCIKonto UNIX o pojemności 1 GB na serwerze student.agh.edu.pl 
JEDNOSTKI AGHKonto UNIX o pojemności 2 GB na serwerze galaxy.agh.edu.pl
ORGANIZACJE STUDENCKIEKonto UNIX o pojemności 1 GB na serwerze student.agh.edu.pl

Instrukcje

FAQ - konta UNIX

 • Nie pamiętam hasła do mojego konta UNIX. Jak mogę je odzyskać?

Reset hasła jest możliwy poprzez Panel AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do konta UNIX.

 • Nie mogę zalogować się do konta UNIX.

  • sprawdź, poprawność nazwy użytkownika - należy wpisać wyłącznie treść znajdującą się przed znakiem "@", tj. w przypadku loginu "użytkownik@student", nazwą użytkownika jest tylko zbiór znaków "użytkownik".
  • sprawdź, czy łączysz się z Uczelnianej Sieci Komputerowej - do połączenia z serwerem konieczne  jest przebywanie w sieci AGH lub skorzystanie ze zdalnego dostępu do sieci AGH przez VPN (VPN - zdalny dostęp do sieci).
  • upewnij się, że przy połączeniu z serwerem przez WinSCP lub PuTTy wpisana została poprawna nazwa hosta. Szczegóły dotyczące konfiguracji połączenia (Wprowadzenie do pracy z programem PuTTY, Wprowadzenie do pracy z programem WinSCP).

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków logowanie do konta UNIX wciąż się nie powiodło, skontaktuj się z Pomocą IT.