Zakupy ogólnouczelnianych "Site Licences"

Często sprzedawcy oprogramowania ustalają bardzo korzystną cenę w przypadku zakupu tzw. "Site Licence" z możliwością instalacji na wszystkich (lub wielu) komputerach danej jednostki jak również dopuszczają możliwość instalacji na komputerach domowych pracowników i studentów.
Warto by nasza Uczelnia skorzystała z tej formy oszczędności przy zakupie popularnego oprogramowania i to właśnie Centrum Rozwiązań Informatycznych jest tą jednostką, która jest kompetentna do organizowania takich zakupów w skali Uczelni.

Przypominamy Wszystkim posiadaczom i użytkownikom komputerów, że zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (i własną uczciwością) na każdy egzemplarz zainstalowanego oprogramowania musi być zakupiona licencja. Organy prokuratorskie są uprawnione do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli w tym względzie. Mamy nadzieję, że na naszej Uczelni nie używa się nielegalnych (bez licencji) kopii oprogramowania.

mgr Tomasz Jakubas
C1, pok. 403, tel.: 12 617 28 53
e-mail: tomasz.jakubas@agh.edu.pl