Licencje dostępne zarówno dla pracowników jak i studentów z możliwością instalacji na prywatnych komputerach:

MATLAB - jest środowiskiem obliczeniowym przeznaczonym dla inżynierów i naukowców, umożliwiającym przeprowadzanie obliczeń matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji otrzymanych wyników (2D, 3D), jak również tworzenie algorytmów i programów. Język MATLABa jest intuicyjny i wygodny w użyciu, co sprawia, że opracowanie algorytmów jest prostsze niż w przypadku takich języków programowania jak C czy Fortran. Matlab może być instalowany na komputerach pracowniczych jak i w laboratoriach komputerowych.

Informacje na stronie http://home.agh.edu.pl/~matlab.

STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.

SPSS oferuje obszerny pakiet programów, stanowiący kompletny zestaw narzędzi do gromadzenia danych, modelowania, analiz i raportowania. Programy SPSS to również zaawansowane technologie informatyczne i ekspercka wiedza z dziedziny statystycznej analizy danych i data mining. IBM SPSS Statistics oferuje następujące możliwości:

 • Modele liniowe obejmują szereg różnych opcji regresji i zaawansowanych procedur statystycznych odpowiednich do analizy danych opisujących złożone relacje.
 • Modele nieliniowe umożliwiają stosowanie bardziej zaawansowanych modeli do danych użytkownika.
 • Tabele konfigurowane pomagają w interpretacji danych i podsumowywaniu wyników z zastosowaniem różnych stylów odpowiednich dla różnych odbiorców.
 • Funkcje zautomatyzowanego przygotowywania danych usprawniają etap przygotowania informacji do analizy.
 • Sprawdzanie poprawności i wykrywanie braków w danych zwiększa szanse na uzyskanie wyników statystycznie znamiennych.
 • Drzewa decyzji ułatwiają skuteczną identyfikację grup, wykrywanie relacji między grupami i przewidywanie przyszłych zdarzeń.
 • Funkcje prognozowania pozwalają na wcześniejsze przewidywanie trendów na podstawie analizy danych historycznych.

ESRI - rozwiązania desktopowe GIS to platforma do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej. Umożliwiają one przegląd danych w postaci map oraz analizowanie danych pod kątem ich rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji, czyli różnych aspektów, których nie można odczytać wprost na podstawie tabelarycznego zapisu danych. Jest to szczególnie przydatne podczas podejmowania decyzji.ArcGIS for Desktop zawiera gotowe do wykorzystania narzędzia, które pozwalają budować modele, skrypty i kompletne procesy pracy, co pomaga lepiej odpowiadać na pytania, testować prognozy i sprawdzać relacje przestrzenne między danymi.

Oprogramowanie National Instruments Academic Site Licence Plus Najpopularniejsze oprogramowanie National Instruments zebrane w jeden pakiet z nielimitowaną liczbą stanowisk - platforma graficznego programowania, umożliwiająca tworzenie systemów sterujących, pomiarowych i testujących.

 • Możliwość instalacji na każdym komputerze należącym do uczelni oraz na prywatnych komputerach pracowników
 • Wersja studencka umożliwia instalację oprogramowania także na komputerach studentów
 • Licencja obejmuje zastosowania dydaktyczne oraz niekomercyjne projekty badawcze
 • Szkolenia online dostępne dla wszystkich pracowników i studentów na stronie ni.com/self-paced-training

W skład pakietu wchodzi następujące oprogramowanie:

LabVIEW Professional Development System

 • Prosty w użyciu graficzny język programowania
 • Możliwość kompilacji kodu do plików wykonywalnych exe.
 • Kompatybilność i integracja z szeroką gamą sprzętu pomiarowego
 • Możliwość korzystania z dynamicznie łączonymi bibliotekami DLL
 • Proste i szybkie tworzenie interfejsu użytkownika umożliwiającego wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym
 • Rozbudowana funkcjonalność dla przetwarzania i analizy sygnałów oraz operacji matematycznych
 • Integracja systemu kontroli wersji oraz pomiar złożoności kodu
 • Wieloplatformowość i urządzenia wbudowane
 • Wbudowane funkcje pomiarowe i analityczne
 • Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows XP/Vista/7/8 (32-bit) oraz Windows Vista/7/8 (64-bit), w ograniczonym zakresie także Linux i MAC OS

LabWindows/CVI Full Development System 

 • Rozbudowane środowisko programowania w języku C/C++
 • Pełna zgodność sprzętowa z urządzeniami IVI, VISA, DAQ, GPIB oraz komunikacją szeregową
 • Narzędzia do analizy i przetwarzania sygnałów
 • Uproszczona komunikacja między platformami z wykorzystaniem zmiennych sieciowych

Measurement Studio Enterprise

 • Obsługa Microsoft Visual Studio .NET 2010/2008/2005
 • Konfigurowalne kontrolki Windows Forms oraz Web Forms umożliwiające tworzenie interfejsu użytkownika dla aplikacji pomiarowych i testowych
 • Obsługa sprzętu do akwizycji danych
 • Automatyczna generacja kodu do akwizycji danych oraz kontroli przyrządów przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi
 • Zaawansowane biblioteki umożliwiające analizę oraz komunikację między odrębnymi platformami

LabVIEW SignalExpress

 • Szybkie tworzenie aplikacji pomiarowych i sterujących bez konieczności programowania
 • Obsługa ponad 400 samodzielnych bądź bazujących na komputerach PC przyrządów pomiarowych
 • Akwizycja i logowanie danych z ponad 250 urządzeń
 • Możliwość przeprowadzania prostych operacji przetwarzania sygnałów, analizy oraz We/Wy
 • Skalowalność aplikacji osiągalna poprzez automatyczną generację kodu LabVIEW
 • Tworzenie konfigurowalnych raportów oraz możliwość eksportu danych do programów LabVIEW, DIAdem oraz Microsoft Excel

Multisim i Ultiboard (tylko do zastosowań dydaktycznych)

 • NI Multisim - środowisko do symulacji i analizy elektronicznych układów analogowych i cyfrowych
 • Możliwość programowania układów PLD, tworzenia schematów drabinkowych i symulacji mikrokontrolerów
 • Integracja ze sprzętem pomiarowym pozwala na porównanie symulacji z rzeczywistym pomiarem
 • NI Ultiboard - środowisko do projektowania płytek PCB, pozwalające na dwustronną synchronizację projektu z programem NI Multisim.

Poza wyżej wymienionym oprogramowaniem, w pakiecie znajdują się:

Dodatki do oprogramowania LabVIEW oraz LabWindows/CVI:

 • LabVIEW Control Design and Simulation Module
 • LabVIEW MathScript RT Module
 • LabVIEW System Identification Toolkit
 • LabVIEW Digital Filter Design Toolkit
 • LabVIEW Modulation Toolkit
 • NI Vision Development Module
 • NI Vision Builder for Automated Inspection
 • LabVIEW LEGO MINDSTORMS NXT Module
 • LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit
 • LabVIEW Report Generation for Microsoft Office Toolkit
 • LabVIEW VI Analyzer Toolkit
 • LabVIEW DataFinder Toolkit
 • LabVIEW Database Connectivity
 • Toolkit LabVIEW Communications System Design Software
 • NI ELVISmx
 • LabWindows/CVI FDS
 • LabWindows/CVI Real-time
 • LabWindows/CVI PID Control Toolkit
 • LabWindows/CVI Signal Processing Toolkit
 • LabWindows/CVI Spectral Measurement Toolkit
 • LabWindows/CVI Execution Profiler
 • LabWindows/CVI SQL DIAdem Professional

Zestaw oprogramowania na systemy Linux oraz MacOS:

 • LabVIEW Professional Devevelopment System (Mac/Linux)
 • LabVIEW Control Design & Simulation Module (Mac/Linux)
 • LabVIEW LEGO MINDSTORMS NXT MODULE (Mac)
 • LabVIEW VI Analyzer Toolkit (Mac/Linux)

Oprogramowanie do tworzenia układów sterowania oraz programowania systemów wbudowanych:

 • LabVIEW FPGA Module
 • Xilinx Compilers 10.1 & 11.5
 • LabVIEW FPGA Compile Farm LabVIEW Touch Panel Module
 • LabVIEW Real-Time Module NI Real-Time Execution Trace Toolkit
 • LabVIEW Statechart Module
 • LabVIEW Robotics Module LabVIEW Mobile Module
 • LabVIEW PID Control and Fuzzy Logic Toolkit
 • LabVIEW DSC Module
 • LabVIEW NI SoftMotion Development Module NI Motion Assistant
 • LabVIEW Simulation Interface Toolkit
 • NI Veristand
 • NI Teststand

Oprogramowanie do przetwarzania sygnałów oraz komunikacji:

 • LabVIEW Sound and Vibration Measurement Suite
 • LabVIEW Spectral Measurements Toolkit
 • LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit
 • LabVIEW Adaptive Filter Toolkit
 • LabVIEW Biomedical Toolkit