Licencje dostępne wyłącznie dla pracowników z możliwością instalacji tylko na komputerach Uczelni:

STATGRAPHICS - Pakiet ułatwiający prowadzenie statystycznej analizy danych w bardzo szerokim zakresie zastosowań. W szczególności umożliwia przygotowanie ankiet, porównywanie danych, interpretację i analizę danych, analizę wariancji, testowanie hipotez, opracowanie błędów, tworzenie tablic,graficzne przedstawienie wyników.


ESET NOD - program antywirusowy do ochrony komputerów AGH, używanych przez pracowników AGH. CRI dysponuje licencją dla ograniczonej liczby komputerów i nie udostępnia jej do zabezpieczania laboratoriów i innych komputerów ogólnodostępnych dla studentów. Licencję można pobrać ze strony http://panel.agh.edu.pl.

 

ORIGIN jest pakietem, umożliwiającym pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych. Szereg narzędzi pozwala użytkownikowi dokonać importu danych i umieścić je w arkuszu. Następny etap to przetwarzanie zgromadzonych danych, dokonywane już przez użytkownika. Do tego celu służy wiele wbudowanych funkcji, a użytkownicy bardziej zaawansowani mogą korzystać z możliwości programistycznych i tworzyć własne procedury analizy przy pomocy dostępnych narzędzi. Dane pobrane i przetwarzane można wizualizować na każdym etapie analizy. Służy temu zestaw wielu typów wykresów dwu- i trójwymiarowych.