Poczta elektroniczna

Jedną z najważniejszych usług oferowanych przez CRI wszystkim pracownikom i studentom AGH jest poczta elektroniczna. Adresy poczty elektronicznej mają postać nazwa@student.agh.edu.pl w przypadku studentów oraz nazwa@agh.edu.pl w przypadku pracowników - ci ostatni otrzymują też automatycznie aliasy w postaci Imie.Nazwisko@agh.edu.pl ("nazwa" jest ciągiem nie więcej niż 8 liter wybranym przez użytkownika).

W celu otrzymania konta pocztowego należy wydrukować i wypełnić formularz (pracownik powinien także na formularzu uzyskać podpis i pieczątkę swojego przełożonego). Z wypełnionym formularzem należy udać się do pokoju 505 w budynku C1, gdzie po okazaniu dowodu tożsamości (studenci - ważnej legitymacji studenckiej, pracownicy i doktoranci - dowodu osobistego) operatorzy założą konto i przekażą hasło do niego. Hasła *nie wolno* udostępniać osobom trzecim.

Z poczty elektronicznej można korzystać za pomocą odpowiedniego programu pocztowego lub wchodząc na stronę https://poczta.agh.edu.pl - na tej stronie znajduje się też odsyłacz do dodatkowych informacji, w tym instrukcja konfiguracji popularnych programów pocztowych.

Wydrukowane formularze (do wypełnienia) dostępne są również w pokoju 505.

Istnieje też możliwość założenia konta pocztowego dla instytucji - jednostki organizacyjnej AGH, konferencji, projektu badawczego, koła naukowego itd. Konta takie są zakładane na pisemny wniosek odpowiedniej osoby (kierownika jednostki, kierownika projektu, opiekuna naukowego koła) skierowany bezpośrednio do administratora serwera pocztowego (w przypadku organizacji studenckich - po uzyskaniu zgody prorektora d/s studenckich); konta dla organizacji studenckich są tworzone w domenie student.agh.edu.pl, pozostałe - agh.edu.pl.