Poczta elektroniczna AGH

 

Usługa jest świadczona w celu zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania z poczty e-mail w domenie agh.edu.pl za pośrednictwem stron www (Webmail) jak i za pomocą klienta pocztowego. 

 

 Odbiorcami usług są:

 • Jednostki i komórki organizacyjne AGH
 • Pracownicy AGH
 • Doktoranci AGH
 • Emeryci AGH
 • Studenci AGH (dzienni, niestacjonarni, podyplomowi)
 • Organizacje działające przy AGH (studenckie, zawodowe, fundacje, itp.)
 • Konferencje i wydarzenia
 • Projekty

Dostęp do usługi

Konta poczty elektronicznej zakładane są na podstawie wniosku. Złożenie wniosku wymaga wizyty osobistej i legitymacji studenckiej/doktoranckiej lub dowodu osobistego w przypadku pracowników.
Szczegółowe informacje na temat procedury zakładania kont znajdują się w instrukcji: Zakładanie konta pocztowego.
Aby skorzystać z usługi poczty elektronicznej konieczne są:

 • Dostęp do sieci Internet lub sieci Intranet AGH
 • Konto poczty elektronicznej AGH
 • Urządzenie z przeglądarką www (dostęp do poczty przez www) lub urządzenie z zainstalowanym klientem poczty elektronicznej z obsługą protokołu IMAP (dostęp poprzez klienta poczty elektronicznej).

Zakres usługi

W zakres usługi wchodzą:

 • Konta poczty elektronicznej
 • Serwer poczty elektronicznej (przychodzącej i wychodzącej)
 • Adresy poczty elektronicznej
 • Klient www poczty elektronicznej (webmail)
 • Subdomeny pocztowe w domenie agh.edu.pl
 • Domeny pocztowe poza domeną agh.edu.pl
 • Wysyłanie poczty elektronicznej podpisanej/szyfrowanej kluczem cyfrowym (nie dotyczy webmaila)

Usługa jest dostępna dla odbiorców poprzez sieć komputerową AGH na terenie AGH w Krakowie i ośrodków zamiejscowych oraz poprzez sieć Internet.
Usługa jest przystosowana do korzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).
Obowiązują limity miejsca na przechowywane wiadomości poczty elektronicznej (quota). Wynoszą one:

 • 32 GB dla kont @agh.edu.pl
 • 2 GB dla kont @student.agh.edu.pl

Serwery poczty elektronicznej dostępne są z wykorzystaniem protokołu IMAP.
Maksymalna wielkość załączników nie może być większa niż 100 MB.

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie:

 • Założenia konta,
 • Przedłużenia ważności konta
 • Skasowania konta
 • Zmiany hasła do konta poczty elektronicznej
 • Udzielanie informacji lub porady

Dostępność

Usługa jest świadczona przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia (24/7) we wszystkie dni w roku.
Usługa może być niedostępna w weekendy w godzinach 02:00 – 06:00 CET/CEST ze względu na prace konserwacyjne. Każda planowana niedostępność jest komunikowana z wyprzedzeniem.
Usługa może być niedostępna w każdym innym terminie po uzgodnieniu z przedstawicielami użytkowników i zakomunikowaniu terminu niedostępności.

Bezpieczeństwo usługi

Korzystanie z usługi wymaga zalogowania przy użyciu osobistego identyfikatora i hasła.
Hasło musi mieć minimalną długość 6 znaków oraz zawierać minimum 1 literę i minimum 1 znak specjalny (np. !@#$%^&*?.,).
Transmisja wiadomości pomiędzy serwerem poczty i klientem odbywa się w połączeniu szyfrowanym.
Serwer poczty zapewnia ochronę antyspamową i antywirusową.