Zakładanie konta pocztowego

Użytkowników, którym nie udało się uzyskać dostępu do skrzynki pocztowej w poniższy sposób, prosimy o kontakt e-mailowy pomoc@cri.agh.edu.pl lub telefoniczny 12 617 55 66.

Zakładanie konta - pracownicy i doktoranci

Konta poczty elektronicznej zakładane są na podstawie wniosku.
W celu otrzymania konta e-mail AGH należy przesłać wypełniony wniosek na adres pomoc@cri.agh.edu.pl

pracownicy - mail musi być wysłany z poczty AGH (np. przez przełożonego lub sekretariat jednostki), tak abyśmy mogli zweryfikować zasadność prośby.
doktoranci  - mail musi być wysłany ze skrzynki pocztowej zarejestrowanej jako adres kontaktowy w  systemie dziekanatowym.

Zakładanie konta - studenci

Konto e-mail AGH można uzyskać przy pomocy automatycznego formularza. Do jego wypełnienia niezbędny jest numer legitymacji studenckiej, numer PESEL oraz dostęp do skrzynki e-mail wskazanej w procesie rekrutacji (adres kontaktowy z systemu dziekanatowego).

W przypadku problemów z formularzem konto można uzyskać również przesyłając wypełniony wniosek na adres pomoc@cri.agh.edu.pl.

Zakładanie konta - Jednostki, Organizacje, Wydarzenia, Konferencje ...

W celu otrzymania konta e-mail AGH należy przesłać wypełniony wniosek na adres pomoc@cri.agh.edu.pl.