Sieć bezprzewodowa

W wielu budynkach AGH dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi, a dokładnie trzy sieci:

  • AGH-GUEST - sieć otwarta, pozwalająca na dostęp każdemu, ale z bardzo niską przepustowością i tylko do wybranych usług;
  • AGH-WPA - sieć pozwalająca na dostęp z pełną przepustowością, dostepna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Użytkownicy AGH-WPA automatycznie są też zarejestrowani jako użytkownicy EDUROAM, co pozwala im na dostęp do sieci EDUROAM na innych uczelniach;
  • EDUROAM - sieć pozwalająca na dostęp (z niewielkimi ograniczeniami) zarejestrowanym użytkownikom sieci AGH-WPA, a także użytkownikom sieci EDUROAM z innych uczelni.

Aby korzystać z sieci AGH-WPA należy posiadać adres poczty elektronicznej na serwerze uczelnianym (patrz "Poczta elektroniczna"), zarejestrować się jako użytkownik AGH-WPA na stronie http://panel.agh.edu.pl/ i skonfigurować urządzenie mobilne (laptop, tablet, smartfon) zgodnie z instrukcją. Wspierane są standardy 802.11b/g/n.

W niektórych budynkach AGH (np. U-2, D-5, D-10, D-17) istnieje możliwość uruchomienia dodatkowych, tymczasowych sieci bezprzewodowych, dedykowanych na potrzeby spotkań, konferencji, prezentacji itp. Uruchamianiem tej usługi zajmują się lokalni administratorzy sieci z danego budynku.